Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Newidiadau o ran hawliau defnyddwyr i amddiffyniad prynwyr ac ad-daliadau ar ôl Brexit

Mae'r rhan fwyaf o gyfarwyddebau'r UE ynghylch hawliau defnyddwyr bellach wedi'u hymgorffori yng nghyfraith y DU. Fodd bynnag, gallai rhai hawliau defnyddwyr sy'n effeithio ar eich amddiffyniad fel prynwr gan werthwr UE newid. Darganfyddwch yr hyn y mae angen i chi ei wybod am unrhyw newidiadau a allai effeithio ar eich hawliau a'ch amddiffyniadau i ddefnyddwyr.

A fydd amddiffyniad ad-daliadau o dan adran 75 o Ddeddf Credyd Defnyddwyr yn dal i fod yn berthnasol i nwyddau a gwasanaethau a brynwyd â'm cerdyn credyd o’r DU ar ôl Brexit?

Bydd, mae adran 75 yn ddeddfwriaeth gan y DU - felly nid yw'r DU yn gadael yr UE yn effeithio arni.

Mae'n golygu y gallwch wneud cais am ad-daliadau gan eich darparwr cerdyn credyd os yw manwerthwr neu fasnachwr yn torri contract neu'n camliwio nwyddau neu wasanaethau.

Mae adran 75 hefyd yn berthnasol i drafodion tramor yn ogystal â nwyddau a brynir ar-lein, dros y ffôn neu drwy archeb bost i'w danfon i'r DU o dramor.

Pa amddiffyniad fydd gennyf wrth brynu nwyddau a gwasanaethau dramor?

Gwiriwch delerau amddiffyn defnyddwyr a gynigir gan y gwerthwr a gwlad y gwerthwr yn yr UE bob amser i weld a yw lefel yr amddiffyniad yn wahanol i lefel y DU.

A gwiriwch pa gyfraith lywodraethol sy’n berthnasol, gan na fyddwch yn cael eich amddiffyn yn yr un ffordd â phe byddech yn prynu gan fanwerthwr o'r DU.

Mae'n annhebygol y byddwch yn gallu gorfodi'ch hawliau cyfreithiol yn yr UE trwy lysoedd y DU.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.