Blaenoriaethwr biliau: cael help gyda’ch biliau

Gall fod yn anodd rheoli’r holl filiau a thaliadau gwahanol yn ein bywydau.

Gall canlyniadau methu rhai mathau o filiau bod yn fwy difrifol nag os ydych yn cwympo tu ôl ar eraill.

Gall ein Blaenoriaethwr Biliau eich helpu i roi’ch biliau a thaliadau yn y drefn gywir. Os ydych yn cael trafferth talu, bydd yn dweud wrthych beth i’w wneud mewn dau gam hawdd cyn i chi fethu taliad.

Blaenoriaethwr biliau

Edrychwch ar ein Blaenoriaethwr Biliau i’ch helpu i ddod yn ôl ar y trywydd iawn.

Dywedwch wrthym beth rydych yn poeni amdano

Ydych chi’n ei chael hi’n anodd cadw golwg ar yr holl daliadau gwahanol sydd gennych bob mis? Rhowch wybod i ni pa rai rydych yn cael trafferth gyda nhw a gallwn ni helpu i flaenoriaethu eich biliau a chael yr help sydd ei angen arnoch cyn i chi fethu taliad.

Dewiswch y biliau a’r taliadau rydych yn poeni amdanynt

Un peth arall

Rydych wedi dweud wrthym eich bod yn cael trafferth gyda’r biliau a’r taliadau hyn:

Ydych chi’n cael trafferth gydag unrhyw un o’r biliau a’r taliadau hyn?

Dyma’r biliau a’r taliadau y mae angen i chi fynd i’r afael â nhw yn gyntaf

Rydym wedi rhestri’r rhai yr ydych wedi dweud wrthym eich bod yn poeni amdanynt yn nhrefn blaenoriaeth, fel eich bod yn gwybod pa rhai i edrych arnynt yn gyntaf. Mae’n bwysig mynd i’r afael â’r rhain yn gyntaf gan mai nhw sy’n arwain at y canlyniadau mwyaf difrifol os nad ydych yn eu talu.

I gael cymorth penodol ar filiau a thaliadau sy’n berthnasol i chi, dewiswch o’r Blaenoriaethwr Biliau uchod

Ydych chi wedi methu taliad?

Eicon biliau ac ebychnod mewn triongl rhybudd melyn

Os felly, nawr yw’r amser i gael cyngor ar ddyledion

 • Mae am ddim ac yn gyfrinachol

 • Yn rhoi gwell ffyrdd i chi reoli eich dyledion a’ch arian

 • Yn sicrhau eich bod yn hawlio’r holl fudd-daliadau a hawliadau cywir

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am i 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am i 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am i 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am i 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.