Cyfrifiannell budd-daliadau

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd cael dau ben llinyn ynghyd neu os ydych chi wedi cael newid mewn amgylchiadau ac nad ydych yn siŵr o’r gefnogaeth y mae gennych hawl i’w gael nawr, gall ein cyfrifiannell budd-daliadau helpu.

Atebwch bedwar cwestiwn syml i gael amcangyfrif cyflym o faint y gallech roi hwb i’ch incwm bob mis.

Ar ôl hynny, dim ond ychydig funudau y mae’n ei gymryd i roi mwy o fanylion a chael rhestr o’r budd-daliadau, y taliadau neu’r talebau y gallech fod yn gymwys iddynt a sut y gallwch eu hawlio.

Gallai hawlio budd-daliadau olygu eich bod yn cael Taliadau Costau Byw y llywodraeth, arian tuag at eich biliau gwresogi gyda Gostyngiad Cartrefi Cynnes, prydau ysgol am ddim a grantiau i helpu gyda thalu am wisg ysgol.

Mae unrhyw wybodaeth rydych chi’n ei rhoi yn y cyfrifiannell yn gyfrinachol ac nid ydym yn ei chadw na’i rhannu ag unrhyw un arall.

Mae ein cyfrifiannell budd-daliadau i’w ddefnyddio fel canllaw yn unig. Gall y cyfrifiannell rhoi manylion i chi am y budd-daliadau yr ydych yn eu hawlio’n barod. I gael archwiliad budd-daliadau llawn gan arbenigwr yn agos atoch chi, ewch i Advice LocalYn agor mewn ffenestr newydd

 


Rydym yn cynnal cynllun peilot Cyfrifiannell Budd-daliadau gydag Inbest. Gallwch hefyd ddod o hyd i gyfrifianellau budd-daliadau a gynigir gan ddarparwyr eraill, megis y rhai a restrir ar wefan GOV.UKYn agor mewn ffenestr newydd

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.