Help gyda chostau byw

Mae pris hanfodion bob dydd yn cynyddu, mae'n debyg eich bod wedi sylwi arno yn yr archfarchnad ac yn eich biliau misol. Mae chwyddiant a chyfradd llog yn cynyddu yn golygu efallai na fyddai eich arian yn ymestyn mor bell ag yr arferai wneud.

Os ydych chi ar ei hôl hi ar eich biliau neu'n mynd i ddyled i'w talu, y peth gorau y gallwch ei wneud yw gweithredu. Efallai y byddwch yn gallu hawlio budd-daliadau ychwanegol i’ch helpu i gynyddu’ch incwm, megis Y Gronfa Gymorth i Aelwydydd a Chredyd Cynhwysol.

P'un a ydych chi'n poeni am gynnydd mewn rhenti, talu costau ynni uwch neu fynd i'r afael â dyledion, rydym wedi dod â'n teclynnau, cyfrifianellau a'n canllawiau mwyaf defnyddiol at ei gilydd i'ch helpu i gadw mewn rheolaeth o’ch arian.

Archwilio ein canllawiau costau byw

Defnyddio ein teclynnau costau byw

Dyn ifanc mewn dinas gyda blociau tŵr

Canllawiau costau byw


Parents in kitchen, mother holding young child
Gweithiwch allan lle rydych nawr, beth i’w wneud nesaf, a dewch o hyd i gysylltiadau defnyddiol yn ein canllawiau hawdd eu hargraffu.

Teclynnau a chyfrifianellau costau byw


Cymorth Ychwanegol gan y Llywodraeth

Yn ansicr beth sydd ar gael i gefnogi chi gyda chostau byw?

Ewch i Cael help gyda chostau byw ar LLYW.CYMRUYn agor mewn ffenestr newydd sy’n rhoi gwybodaeth am:

 • budd-daliadau a thaliadau 
 • cymorth am gostau gofal plant
 • costau cludiant
 • costau cadw tŷ
 • help i ddod o hyd i waith
 • gostyngiadau a chynigion
Logo Help i gartrefi

Ydych chi wedi methu taliad?

Eicon biliau ac ebychnod mewn triongl rhybudd melyn

Os felly, nawr yw’r amser i gael cyngor ar ddyledion

 • Mae am ddim ac yn gyfrinachol

 • Yn rhoi gwell ffyrdd i chi reoli eich dyledion a’ch arian

 • Yn sicrhau eich bod yn hawlio’r holl fudd-daliadau a hawliadau cywir

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am i 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am i 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am i 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am i 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.