MOT Canol Oes Arian

Teclyn yw MOT Canol Oes Arian i'ch helpu i asesu eich sefyllfa ariannol bresennol a chynllunio ar gyfer y dyfodol. Bydd eich adroddiad personol yn dweud wrthych beth i'w flaenoriaethu ac yn cysylltu â chanllawiau ar sut i wella eich lles ariannol o ganol oes hyd at ymddeoliad.

Gallwch ddefnyddio'r teclyn hwn i:

 • adnabod camau gweithredu i wella eich cyllid, yn ôl eich blaenoriaethau
 • eich helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol a sicrhau eich bod yn aros ar y trywydd iawn i gyflawni eich nodau

Mae'r teclyn hwn yn gweithio orau i bobl:

 • rhwng 45 a 65 oed
 • byw a chynllunio i ymddeol yn y DU.

Byddwn yn gofyn cyfres o gwestiynau am eich sefyllfa ariannol.

Ni fydd angen unrhyw ddogfennau na gwybodaeth ychwanegol arnoch i ddefnyddio'r teclyn. Dylai gymryd tua 5 munud i'w gwblhau.

Bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei chadw'n gwbl ddienw, ond gallwch lawrlwytho'ch canlyniadau.

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn delio â dyled, mynnwch gymorth cyn gynted â phosibl. Gallwch ddod o hyd i gyngor ar ddyledion am ddim gan ddefnyddio ein Lleolwr cyngor ar ddyledion.

Os ydych o dan 45 oed, efallai y bydd yr adnoddau canlynol yn fwy addas i’ch helpu i gael eich arian ar y trywydd iawn:

Os ydych chi dros 65, rydym yn argymell darllen ein tudalennau ar bensiynau ac ymddeoliad.

Os ydych yn poeni efallai y bydd yn rhaid i chi ymddeol yn gynt na'r disgwyl oherwydd cyflwr iechyd difrifol, rydym yn awgrymu y dylech flaenoriaethu eich cynllunio ymddeoliad. Gweler Ymddeoliad oherwydd salwch: ymddeoliad meddygol cynnar.

Os ydych chi'n cael trafferth gyda'ch iechyd meddwl, edrychwch ar Broblemau arian a lles meddyliol gwael.

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.