Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Help os ydych yn cael trafferth gyda biliau a thaliadau

Gall fod yn anodd rheoli’r holl filiau a thaliadau gwahanol yn ein bywydau. Gall canlyniadau peidio â thalu rhai biliau cyn eraill fod yn fwy difrifol. Gall ein Blaenoriaethwr Biliau eich helpu i ddidoli eich biliau a thaliadau yn y drefn gywir a dweud wrthych beth sydd angen i chi ei wneud os ydych yn cael trafferth talu cyn i chi fethu taliad.

Cam 1: Dewiswch y biliau rydych yn poeni amdanynt
Cam 2: Cael cymorth ar sut i ddelio â nhw a pha rai i fynd i'r afael â nhw gyntaf

Edrychwch ar ein Blaenoriaethwr Biliau i’ch helpu i ddod yn ôl ar y trywydd iawn.

Dywedwch wrthym beth rydych yn poeni am

Ydych chi’n ei chael hi’n anodd cadw golwg ar yr holl daliadau gwahanol sydd gennych bob mis? Rhowch wybod i ni pa rai rydych yn cael trafferth gyda nhw a gallwn ni helpu i flaenoriaethu eich biliau a chael yr help sydd ei angen arnoch cyn i chi fethu taliad.

Dewiswch y biliau a’r taliadau rydych yn poeni amdanynt

Un peth arall

Rydych wedi dweud wrthym eich bod yn cael trafferth gyda’r biliau a’r taliadau hyn

Ydych chi’n cael trafferth gydag unrhyw un o’r biliau a’r taliadau hyn?

Dyma’r biliau a’r taliadau y mae angen i chi fynd i’r afael â nhw yn gyntaf

Rydym wedi didoli’r rhai yr ydych wedi dweud wrthym eich bod yn poeni amdanynt yn y drefn y mae angen i chi edrych arnynt yn gyntaf. Mae’n bwysig mynd i’r afael â’r rhain gan mai nhw sy’n arwain at y canlyniadau mwyaf difrifol os nad ydych yn eu talu.

I gael cymorth penodol ar filiau a thaliadau sy’n berthnasol i chi, dewiswch o’r Blaenoriaethwr Biliau uchod

Ydych chi wedi methu taliad?

Eicon biliau ac ebychnod mewn triongl rhybudd melyn

Os felly, nawr yw’r amser i gael cyngor ar ddyledion

 • Mae am ddim ac yn gyfrinachol

 • Yn rhoi gwell ffyrdd i chi reoli eich dyledion a’ch arian

 • Yn sicrhau eich bod yn hawlio’r holl fudd-daliadau a hawliadau cywir

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.