Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sut i arbed arian ar filiau cartref

Er gwaethaf bod cost biliau cartrefi yn parhau i godi ledled y DU, mae'n haws torri costau nag rydych yn meddwl. A gall yr aelwyd arferol arbed cannoedd o bunnoedd bob blwyddyn trwy ddilyn ein cynghorion.

Lleihau eich bil ffôn cartref a band eang

Mae llawer o gyflenwyr i’w cael ac mae'n hawdd torri eich biliau ffôn a band eang misol.

Dechreuwch trwy ddilyn yr awgrymiadau syml hyn:

 • ffoniwch eich cyflenwr a gofynnwch am bris gwell.
 • defnyddiwch wefan cymharu prisiau i ddod o hyd i gynnig rhatach.
 • parwch eich contract â'ch ffordd o fyw - er enghraifft, os ydych yn defnyddio llawer o ddata a chodir tâl ychwanegol arnoch pan fyddwch yn mynd drosodd, gallai cynnig â mwy o ddata fod yn rhatach.
arrow icon

Sicrhewch fil ffôn symudol rhatach

A yw eich contract ffôn symudol yn dod i ben? A ydych yn ceisio dod o hyd i'r ffordd rataf o gael y ffôn ddiweddaraf?

Dyma ychydig o awgrymiadau i gadw'ch biliau'n isel:

 • defnyddiwch offer ar-lein i ddadansoddi'ch biliau ac argymell contract
 • trafodwch gyda chyflenwyr - cofiwch mai chi sydd wrth y llyw
 • defnyddiwch wefannau cymharu prisiau i ddod o hyd i'r cynnig gorau i chi.
arrow icon
arrow icon

Torri cost eich bil dŵr

Mae’r bil dŵr blynyddol ar gyfartaledd yn agos at £400, yn ôl Water UK. Ac er na allwch newid cyflenwr dŵr, mae ffyrdd i arbed arian ar filiau.

Er enghraifft, gallech:

 • osod mesurydd dŵr am ddim
 • cael llai o faths a newid i gawodydd
 • newid i ben cawod mwy effeithlon.
arrow icon
arrow icon

Nwy a thrydan rhatach

arrow icon

Mae llawer o gyflenwyr ynni i’w cael sy’n cystadlu am gwsmeriaid. Felly mae'n amser da i gael cynnig rhatach.

Mae hefyd yn syniad da edrych ar rai awgrymiadau arbed ynni. Er enghraifft:

 • newid i daliadau Debyd Uniongyrchol misol i dorri'ch costau
 • trowch eich thermostat i lawr 1°C
 • ystyriwch newid ar y cyd – a yw'n werth chweil?
arrow icon
arrow icon

A ydych yn talu gormod o Dreth Cyngor?

Yn ôl MoneySavingExpert, mae hyd at 400,000 o gartrefi yn y band Treth Cyngor anghywir. Felly mae'n werth sicrhau nad ydych yn talu gormod.

Ni ddylai gymryd mwy na deng munud i ddarganfod. A gallech arbed cannoedd o bunnoedd a chael ad-daliad yn y pen draw.

Gwiriwch hefyd a ydych yn gymwys i gael gostyngiad o hyd at 50% oddi ar eich bil Treth Gyngor.

arrow icon

Lleihau cost gyrru a thrafnidiaeth gyhoeddus

P'un a ydych yn gyrru, neu'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, mae'n debyg bod costau teithio yn cyfrif am lawer o'ch gwariant misol.

Fodd bynnag, mae digon o ffyrdd o dorri costau teithio. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • dod o hyd i yswiriant car rhatach
 • prynu tanwydd rhatach
 • archebu tocynnau trên ymlaen llaw.
arrow icon

Talwch eich biliau mewn pryd

Gall ffioedd talu hwyr ddileu arbedion, felly mae'n bwysig sicrhau eich bod yn talu'ch biliau mewn pryd.

Dyma rai awgrymiadau i helpu i aros ar ben eich biliau:

 • talu am filiau rheolaidd yn fisol trwy Debyd Uniongyrchol.
 • cadw gofnod o daliadau a chynllunio ymlaen llaw.
 • siarad â'r bobl y mae arnoch arian iddynt os ydych yn cael trafferth.
arrow icon

Darganfyddwch fwy

arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.