Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Beth yw’r Lwfans Blynyddol Prynu Arian?

Os dechreuwch dynnu arian o gronfa bensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio, efallai bydd y swm a ellir ei gyfrannu i'ch cyfraniadau pensiwn wedi'u diffinio tra'n parhauu i gael gostyngiad treth arno yn gostwng. Gelwir hyn yn Lwfans Blynyddol Prynu Arian neu MPAA. I'r mwyafrif o bobl, y cyfanswm y gellir ei gyfrannu i'w pensiynau bob blwyddyn dreth y byddant yn cael gostyngiad treth yw £40,000. Mae hyn yn cynnwys unrhyw gyfraniadau gan eich cyflogwr. Ond os ydych yn achosi MPAA, mae hyn yn gostwng i £4,000 y flwyddyn.

Mae’r MPAA ond yn berthnasol i gyfraniadau i bensiynau cyfraniadau wedi’u diffinio ac nid cynlluniau pensiwn buddion wedi’u diffinio.

Beth sydd yn y canllaw hwn

Beth yw'r rheolau MPAA?

Y prif sefyllfaoedd lle byddwch yn achosi’r MPAA yw: 

 • os cymerwch eich cronfa bensiwn cyfan fel cyfandaliad neu ddechrau cymryd cyfandaliadau o’ch cronfa bensiwn
 • os rhowch arian eich cronfa bensiwn i mewn i gronfa incwm lle gallwch dynnu incwm ohoni’n hyblyg a dechrau gwneud hynny
 • os prynwch flwydd-dal hyblyg neu’n gysylltiedig â buddsoddiad lle gallai’ch incwm ostwng
 • os oes gennych gynllun tynnu arian i lawr wedi’i gapio a ddechreuodd cyn Ebrill 2015 a dechrau cymryd taliadau sy’n uwch na’r cap.

Ni fydd yr MPAA yn dod yn berthnasol fel arfer:  

 • os cymerwch gyfandaliad di-dreth a phrynu blwydd-dal oes sy’n rhoi incwm a warantir am oes sydd un ai’n aros fel ag y mae neu’n cynyddu
 • os cymerwch gyfandaliad arian parod di-dreth a rhoi eich cronfa bensiwn mewn cynnyrch tynnu incwm yn hyblyg ond ni fyddwch yn cymryd unrhyw incwm ohono
 • rydych yn tynnu arian parod allan o nifer o gronfeydd pensiwn sydd yn werth llai na £10,000

Oes gennych bensiwn buddion wedi’u diffinio rydych yn dal i wneud cyfraniadau iddo? Yna efallai y bydd lwfans amgen ar gael i chi o hyd, hyd at £36,000 bob blwyddyn dreth. Gallwch siarad â'ch darparwr pensiwn neu weinyddwr i gael mwy o fanylion ar sut mae hyn yn gweithio.

Ni allwch gyflwyno unrhyw lwfansau blynyddol sydd heb gael ei ddefnyddio o'r tair blynedd dreth flaenorol i ganiatáu cyfraniadau o fwy na £4,000 i bensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio. Efallai y byddai'n bosibl cario lwfans blynyddol sydd heb ei ddefnyddio ymlaen i'w ddefnyddio mewn pensiynau buddion wedi’u diffinio.

Dim ond o'r diwrnod ar ôl i chi gymryd buddion hyblyg y bydd lwfans blynyddol prynu arian MPAA yn dechrau bod yn berthnasol. Mae hyn yn golygu nad yw unrhyw cynilion blaenorol yn cael eu heffeithio.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.