Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Beth allaf ei wneud gyda fy nghronfa bensiwn?

arrow icon

Ymddeol yn hwyrach neu oedi cymryd eich cronfa pensiwn

Nid oes rhaid i chi ddechrau cymryd arian allan o’ch cronfa bensiwn pan fyddwch yn cyrraedd yr oedran y mae eich darparwr pensiwn wedi’i gofnodi i chi ymddeol. Gallwch adael eich arian wedi’i fuddsoddi yn eich cronfa hyd nes y byddwch ei angen.

arrow icon

Incwm ymddeol gwarantedig (blwydd-daliadau)

Gallwch ddewis cymryd 25% o’ch cronfa yn ddi-dreth. Yna gallwch ddefnyddio gweddill eich cronfa i brynu blwydd-dal sy’n gwarantu incwm am weddill eich oes - waeth pa mor hir y byddwch yn byw.  Gallwch hefyd gael incwm gwarantedig am gyfnod penodol

arrow icon

Incwm ymddeol hyblyg (tynnu pensiwn i lawr)

Gallwch gymryd hyd at 25% o’ch cronfa yn ddi-dreth, a chadw gweddill eich cronfa wedi’i buddsoddi i roi incwm rheolaidd i chi. Chi sy'n penderfynu faint i'w dynnu allan a phryd. Gallwch sefydlu incwm rheolaidd os dewiswch. Bydd pa mor hir y bydd yn para yn dibynnu ar berfformiad eich buddsoddiadau a faint rydych yn ei gymryd.

arrow icon

Cymryd eich pensiwn fel nifer o gyfandaliadau

Gallwch gymryd symiau llai o arian allan o’ch cronfa bensiwn- hyd nes y byddwch yn rhedeg allan. Nid yw eich swm di-dreth 25% yn cael ei dalu mewn cyfandaliad - rydych yn ei gael dros gyfnod o amser. Mae 25% o bob cyfandaliad yn ddi-dreth, ac mae'r gweddill yn cael ei drethu fel enillion.

arrow icon

Cymryd eich pensiwn cyfan ar yr un tro

Gallwch gymryd eich cronfa gyfan - 25% yn ddi-dreth, mae’r gweddill yn drethadwy.

arrow icon

Cymysgu eich opsiynau

Nid oes rhaid i chi ddewis dim ond un o'r opsiynau hyn yn unig, gallwch ddewis cymysgu gwahanol opsiynau. Gall hyn roi hyblygrwydd i chi weddu i wahanol anghenion ar wahanol adegau yn ystod eich ymddeoliad.

Er enghraifft, fe allech ddefnyddio un opsiwn ar ddechrau eich ymddeoliad - fel incwm ymddeol hyblyg. A gallwch ddefnyddio opsiwn arall yn nes ymlaen - fel blwydd-dal i gael incwm ymddeol gwarantedig.

Os oes gennych gronfa fawr, efallai y gallwch ei rannu i ddarparu rhywfaint o incwm ymddeol gwarantedig a gadael rhywfaint wedi'i fuddsoddi.

Os oes gennych fwy nag un cronfa bensiwn, fe allech ddewis gwahanol opsiynau ar gyfer pob cronfa.

Gallwch hefyd gadw cynilo i mewn i bensiwn os ydych eisiau, a chael rhyddhad treth hyd at 75 oed.

Mae rhai darparwyr yn cynnig cynhyrchion sy'n cymysgu dau opsiwn neu fwy.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.