Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Treth Trafodiadau Tir – popeth mae angen ei wybod arnoch

Os ydych yn prynu tŷ yng Nghymru byddwch yn talu Treth Trafodiadau Tir (LTT) os yw'r eiddo'n costio dros £180,000. Os ydych yn prynu eiddo ychwanegol, bydd rhaid i chi dalu’r cyfraddau preswyl uwch ar gyfer pob band

Beth yw Treth Trafodiadau Tir?

arrow icon

Mae Treth Trafodiadau Tir (LTT) yn dreth efallai bydd rhaid i chi ei thalu os prynwch eiddo preswyl neu ddarn o dir yng Nghymru.

Ni fydd rhaid i chi dalu LTT ar eiddo sy’n costio hyd at £180,000.

Os ydych yn prynu ail gartref, byddwch yn talu cyfraddau preswyl uwch LTT ar eiddo sy’n costio mwy na £40,000.

Mae’r dreth hon yn berthnasol i eiddo rhydd-ddaliad a phrydles – boed a ydych yn prynu’n llwyr neu â morgais.

arrow icon

Faint yw Treth Trafodiadau Tir?

Mae sawl band cyfraddau ar gyfer Treth Trafodiadau Tir (LTT).

Cyfrifir y dreth ar ran pris pryniant yr eiddo sydd o fewn pob band.

Er enghraifft, os prynwch dŷ am £300,000, cyfrifir y LTT sy’n ddyledus gennych fel a ganlyn:

0% ar y £180,000 cyntaf = £0

3.5% ar y £70,000 nesaf = £2,450

5% ar y £50,000 nesaf = £2,500

Cyfanswm y LTT = £4,950

Cyfraddau Treth Trafodiadau Tir (LTT)

Isafswm pris pryniant yr eiddo Uchafswm pris pryniant yr eiddo Cyfradd Treth Trafodiadau Tir

£0

£180,000

0%

£180,001

£250,000

3.5%

£250,001

£400,000

5%

£400,001

£750,000

7.5%

£750,001

£1,500,000

10%

Dros £1.5 million

12%

Treth Trafodiadau Tir ar ail gartrefi

Bydd rhaid i brynwyr eiddo preswyl ychwanegol, fel ail-gartrefi ac eiddo prynu-i-osod, dalu cyfraddau preswyl uwch Treth Trafodiadau Tir (LTT) ar eiddo sy’n costio mwy na £40,000.

Isafswm pris pryniant yr eiddo Uchafswm pris pryniant yr eiddo Cyfradd Treth Trafodiadau Tir (sydd dim ond yn berthnasol i’r rhan o’r eiddo sydd o fewn pob band)

£0

£180,000

4%

£180,001

£250,000

7.5%

£250,001

£400,000

9%

£400,001

£750,000

11.5%

£750,001

£1,500,000

14%

Dros £1,500,000

16%

Pryd bydd rhaid i chi dalu Treth Trafodiadau Tir?

Bydd rhaid i chi gyflwyno ffurflen Treth Trafodiadau Treth (LTT) a thalu’r hyn sy’n ddyledus gennych i Awdurdod Cyllid Cymru o fewn 30 diwrnod o'r diwrnod ar ôl cwblhau (neu ddyddiad effeithiol y trafodiad).

Os na chyflwynwch ffurflen a thalu’r dreth, gallai Awdurdod Cyllid Cymru codi cosbau a llog arnoch.

Sut i dalu Treth Trafodiadau Tir

Fel arfer bydd eich cyfreithiwr yn delio â’r ffurflen Treth Trafodiadau Tir (LTT), er gallwch ei wneud eich hun.

Y naill ffordd neu’r llall, chi sy’n gyfrifol am sicrhau y caiff ei chyflwyno’n brydlon.

Os yw pris eich cartref newydd o dan £180,000, mae rhaid i chi gyflwyno ffurflen (oni bai fod eithriad) hyd yn oed na fydd rhaid i chi dalu dim LTT.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.