Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Dweud wrth gynllun pensiwn am farwolaeth

Pan fydd rhywun yn marw, mae'n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i bob cynllun pensiwn yr oeddent yn aelod ohono cyn gynted â phosibl.

Dweud wrth gynllun pensiwn am farwolaeth

Cysylltwch â gweinyddwr y cynllun neu'r darparwr pensiwn ar gyfer pob un o'r cynlluniau i ddweud wrthynt am y farwolaeth.

Os oedd y person sydd wedi marw yn gyflogedig, efallai y byddai eu cyflogwr wedi cysylltu â'r cynllun ond mae'n well sicrhau.

Yna bydd gweinyddwr y cynllun neu'r darparwr pensiwn yn ysgrifennu atoch i ddweud wrthych beth sy'n digwydd nesaf.

Mae cynlluniau pensiwn yn aml yn darparu budd-daliadau marwolaeth i fuddiolwyr yr aelod. Os nad ydych yn gwybod beth yw'r budd-daliadau marwolaeth neu'r rheolau sy'n berthnasol, cysylltwch â'r darparwr pensiwn neu weinyddwr y cynllun i gael gwybod.

Gallwch hefyd ofyn a oes gennych hawl i gael unrhyw fudd-daliadau pensiwn a/neu gyfandaliad arian parod o'r cynllun pensiwn.

Os oedd y person yn tynnu pensiwn, dywedwch wrth y cynllun pensiwn cyn gynted â phosibl. Byddwch yn ymwybodol y gallai fod yn rhaid i chi ad-dalu unrhyw daliadau pensiwn a dderbyniwyd ar ôl dyddiad eu marwolaeth.

Os oedd y person yn cael Pensiwn y Wladwriaeth pan fu farw, dywedwch wrth y Gwasanaeth Pensiwn cyn gynted â phosibl. Mae hyn yn golygu y gallant stopio talu'r pensiwn.                                                                                                   

Gallwch ffonio'r Gwasanaeth Pensiwn ar 0800 731 0453 - gofynnwch am y Gwasanaeth Profedigaeth.

Gallwch hefyd ddefnyddio gwasanaeth Dywedwch Wrthym Unwaith y llywodraeth. Mae hyn yn gadael i chi roi gwybod am farwolaeth i'r rhan fwyaf o sefydliadau'r llywodraeth ar yr un pryd.

arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.