Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Cyfrifon banc i gadw a chynilo eich arian

Mae dewis lle diogel i gadw’ch arian yn haws nag yr ydych yn meddwl. Mae cannoedd o gyfrifon, ond dim ond rhai mathau o gyfrifon – rhai er mwyn cael mynediad hawdd at arian mewn argyfwng, rhai ar gyfer cynilo’n rheolaidd a rhai ar gyfer tyfu eich arian. 

Beth sydd yn y canllaw hwn

Mathu o gyfrifon cynilo

Y lle ar gyfer eich cynilion ar gyfer argyfwng. Efallai y byddant yn talu mwy o log na chyfrif cyfredol cyffredin, a bydd yr arian wrth law pan fydd ei angen arnoch. 

Er mwyn cynilo cyfran fisol o’ch incwm. Ceir rheolau o ran faint y gallwch ei dalu i mewn a’i godi, ond byddwch yn cael cyfradd llog ychydig yn uwch.

Cyfrifon adnau tymor sefydlog

Elwir weithiau yn ‘bondiau,’ mae’r rhain ar gyfer  rhoi arian o’r neilltu am gyfnod penodedig. Pennir cyfradd llog sefydlog ymlaen llaw, felly byddwch yn gwybod yn union faint y byddwch yn ei gael.

Cyfrifon sy’n gysylltiedig â mynegeion

Fel cyfrifon adnau tymor sefydlog, ond bydd y gyfradd llog yn newid yn unol â chwyddiant – ni fyddwch yn gwbl siŵr faint y byddwch yn ei gael ar ddiwedd y tymor.

Cynilion di-dreth. Byddwch yn cael lwfans blynyddol – felly manteisiwch i’r eithaf! Fel arfer mae ISA Arian Parod yn gyfrif cynilo neu gyfrif adnau syml. Gallwch gael ISA Arian Parod o 16 oed, neu ISA i Bobl Iau i blant o dan 18 oed.

Er nad yw'r mwyafrif o gyfrifon cyfredol yn talu llog ar arian rydych chi'n ei gadw yn y cyfrif, byddantyn caniatáu i chi dderbyn taliadau rheolaidd fel cyflogau, budd-daliadau neu bensiwn y wladwriaeth a sefydlu taliadau ar gyfer pethau fel biliau. 

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif banc wedi’i deilwra i’w hanghenion.

arrow icon
arrow icon

Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.

Mae hefyd yn bwysig gwneud rhywfaint o waith ymchwil i'r math o gynnyrch a nodweddion sydd eu hangen arnoch chi cyn prynu neu newid darparwr. 

Camau nesaf

Yn ansicr beth i’w ddewis? Cliciwch ar y mathau o gyfrifon yn y tabl uchod i ddarllen mwy

arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.