Sut i ddelio â phlagio

Gall plant eich plagio drwy ofyn dro ar ôl tro am bethau neu eich anwybyddu pan fyddwch chi'n dweud na. Mae'n arferol i blant wneud hyn a chael stranc os nad ydyn nhw'n cael yr hyn maen nhw ei eisiau - ond gall fod yn anodd peidio ag ildio i'r plagio.

Merch ifanc ddryslyd yn edrych ar athrawes

Gall bod yn barod leihau plagio

Beth i ddweud wrth eich plentyn

Rydym i gyd yn ildio i blagio nawr ac yn y man, ac nid yw hyn yn gwneud unrhyw niwed. Ond mae'n debyg eich bod hefyd wedi sylwi po fwyaf y byddwch chi'n ildio, y mwyaf y byddwch chi'n cael eich plagio. Y ffordd i leihau plagio yw cael ychydig o strategaethau y gallwch eu defnyddio pan fydd eu hangen arnoch.

Os oes rhywbeth y maent yn ysu am ei gael a'ch bod chi eisoes wedi egluro pam nad ydych yn ei brynu, gallwch chi geisio:

 • Awgrymu y gallent wneud tasgau am arian i'w helpu i gynilo yn gyflymach.
 • Ei ychwanegu at restr pen-blwydd (gallwch fynd trwy'r rhestr gyda nhw yn agosach at yr amser os yw'n mynd yn rhy hir).
 • Cynnig gwobr iddynt os gallant roi'r gorau i'r peth y maent yn gofyn ichi amdano. Gall y wobr fod yn rhywbeth syml nad yw'n mynd i gostio mwy. Er enghraifft, fe allech chi adael iddyn nhw ddewis pa ddantaith rydych chi'n mynd i'w brynu.
 • Egluro y gallant ddefnyddio eu harian poced i gynilo ar ei gyfer - fe allech hyd yn oed ei ysgrifennu i lawr ar restr i wneud iddo deimlo'n fwy real.
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.