Esbonio arian digidol i blant

Rydym yn dod yn gymdeithas heb arian parod yn gyflym. Mae llawer ohonom yn talu am ein siopa gyda chardiau debyd a chredyd ac yn gwirio ein balans ar ein ffôn symudol. Er ei bod yn gyflym ac yn hawdd i ni, gall fod yn anodd i blant ddeall ein bod yn gwario arian go iawn. 

Dyn a merch ifanc yn siarad wrth fwrdd

Sut i esbonio arian digidol i blant

Gall hyd yn oed plant ifanc ddysgu am sut mae arian digidol yn gweithio.

Gallwch ddechrau trwy esbonio’r pethau sylfaenol, fel:

 • mae arian digidol yn ffordd o dalu am bethau heb ddefnyddio arian parod
 • gallwch dalu gyda’ch ffôn, cerdyn neu oriawr
 • mae gan ffônau ap arnynt sy’n cysylltu i’ch cyfrif banc (dangoswch yr ap iddynt ar eich ffôn)
 • mae cardiau’n cymryd arian allan o’ch cyfrif banc drwy ddarllenwr cardiau (dangoswch iddynt y tro nesaf rydych yn defnyddio technoleg ddigyffwrdd)
 • eich cyfrif banc yw ble rydych yn cadw’ch arian
 • gallwch hefyd ddefnyddio ap i symud arian o un cyfrif i un arall a thalu am bethau rydych yn ei brynu ar-lein.

Defnyddio taleb rhodd

Cael arian allan o beiriant arian parod

Tro nesaf rydych yn tynnu arian o beiriant arian parod, siaradwch â’ch plentyn am yr hyn sy’n digwydd:

 • Esboniwch sut rydych yn cadw eich PIN yn ddiogel a’r rheswm nad ydych yn dweud eich rhif wrth unrhyw un.
 • Dywedwch wrthynt faint rydych yn ei dynnu a dangoswch y nodiadau iddynt.
 • Cael derbyniad fel y gallant weld eich balans yn gostwng. 
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.