Ffynonellau dibynadwy am wybodaeth ychwanegol

Mae Pension Wise yn ystyried y sefydliadau hyn i fod yn ffynonellau dibynadwy am wybodaeth ychwanegol:

Sefydliad Ymholiad

Cyngor Ar Bopeth
Cymru a Lloegr
www.citizensadvice.org.uk


Ffôn:

0800 702 2020 (Cymru)

0800 144 8848 (Lloegr)


Gogledd Iwerddon
www.citizensadvice.org.uk/about-us/northern-ireland/

Yr Alban
www.cas.org.uk
Ffôn: 0800 028 1456

 • Dyled
 • Gofal Cymdeithasol
 • Budd-daliadau’r Wladwriaeth
 • Hawliau cyflogaeth
 • Hawliau defnyddwyr
 •  Perthnasau
 •  Tai
 • Gwahaniaethu
 • Treth.

Ombwdsmon Pensiynau
www.pensions-ombudsman.org.uk
Ffôn: 0800 917 4487

 • Cwynion am gamweinyddu pensiynau.

Ombwdsmon Ariannol
www.financial-ombudsman.org.uk
Ffôn: 0800 023 4567

 • Cwynion am werthu a marchnata pensiynau.
 • Am wybodaeth ar sgamiau neu i roi gwybod am sgam.

Cyllid a Thollau EM
www.gov.uk/contact-hmrc
Ffôn: 0300 200 3300

 • Hunanasesiad
 • Credydau Treth
 • Budd-dal Plant
 •  Treth Incwm
 •  Yswiriant Gwladol
 • Treth i gyflogwyr
 • TAW

Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA)
www.fca.org.uk

Ffôn: 0800 111 6768

 • Pensiwn y Wladwriaeth.
 • Manylion cyswllt pensiwn.
 • Treth Incwm.
 • Credydau treth.
 • Treth ac ymddeoliad dramor.
 • Genedigaethau, marwolaethau, priodasau.
 • Ysgariad.
 • pŵer atwrnai.
 • Cyflogaeth a hunangyflogaeth.
 • Gofal plant a magu plant.
 • Anabledd.
 • Tai a gwasanaethau lleol.
 • Pasbortau, teithio a byw dramor. 
 • Mathau o broblemau iechyd meddwl
 • Ble i gael help
 • Meddyginiaeth a thriniaethau amgen
 • Eiriolaeth.

Samaritans
www.samaritans.org
Ffôn: 116 123
E-bost: jo@samaritans.org

Lle diogel i bobl siarad unrhyw bryd maent yn eu hoffi, yn eu ffordd eu hunain am beth bynnag sy'n eu poeni. Nid ydych wedi gorfod teimlo'n hunanladdol.

Alzheimer’s Society
www.alzheimers.org.uk
Ffôn: 0330 333 0804

 • Bywyd bob dydd.
 • Help gyda Gofal.
 • Aros yn annibynnol.
 • Cyfreithiol ac ariannol.

    

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.