Sgwrs byw

Ni allwn ddarparu cyngor ariannol wedi'i reoleiddio, ond gallwn roi cymorth ac arweiniad diduedd am ddim i chi ar unrhyw gwestiynau sy'n ymwneud � phensiynau.

Mae'r gwasanaeth ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9:00am a 6:00pm. Ar gau ar ddydd Sadwrn, dydd Sul, a Gwyliau Banc.

×
Eich manylion Helo, dechreuwch sgwrsio gyda chefnogaeth ar-lein nawr

Telerau

Bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei storio gennym. Mae'n bwysig eich bod chi'n gwybod:

  • Dim ond yn unol â Deddf Diogelu Data (2018) a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR) y byddwn yn prosesu eich data.
  • Dim ond i ymateb i'ch ymholiad y byddwn yn cysylltu â chi.
  • Nid ydym byth yn gwerthu eich data personol.
  • Dim ond er mwyn i ni allu darparu gwasanaeth wedi'i bersonoli i chi y byddwn ni'n casglu ac yn storio'r data rydych yn ei rannu gyda ni.
  • Dim ond gyda'ch caniatâd neu i fodloni rhwymedigaethau cyfreithiol rydym yn trosglwyddo'ch data personol i drydydd parti.
  • Dim ond ar sail anhysbys y byddwn yn rhannu data fel na ellir eich adnabod.
  • Rydym yn cymryd pob rhagofal rhesymol i sicrhau na ellir cyrchu eich data yn anghyfreithlon.

Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd yn darparu gwybodaeth bellach, ynghyd â'ch hawliau mewn perthynas â'r data sydd gennym amdanoch chi.

Byddwch hefyd yn cael cyfle i lawrlwytho trawsgrifiad o'r sgwrs ar gyfer eich cofnodion.

Helpwch ni i wella ein gwasanaeth

Rydym yn cynnal ymchwil cwsmeriaid trwy ein partner ymchwil annibynnol (Ipsos MORI). Gofynnwn i sampl o gwsmeriaid am eu profiad o ddefnyddio Arweiniad Pensiwn i wella ein gwasanaethau. Defnyddir unrhyw fanylion a roddwch at y diben hwn yn unig.

Peidiwch ag adnewyddu eich porwr yn ystod y sesiwn sgwrsio hon. Bydd hyn yn achosi i'ch sesiwn ddod i ben.
    Sgwrs byw