Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Rheoli eich arian mewn cyfnod ansicr

Mae’r pandemig a’r costau byw cynyddol wedi gadael llawer o bobl â phryderon ariannol newydd. P’un a ydych wedi cael eich dal allan gan filiau a thaliadau uwch, incwm ansicr neu golli swydd, gallwn eich helpu i ddod o hyd i’ch ffordd ymlaen a chymryd y cam cyntaf tuag at ddod ar ben pethau.

Mae ein canllawiau isod yn dweud wrthych bopeth rydych angen ei wybod i wneud y dewisiadau cywir, gan gynnwys help y gallwch ei gael os ydych yn poeni am gadw i fyny â biliau a thaliadau hanfodol.

Tad ifanc yn dal ei fab bach

Byw ar incwm cyfyngedig

Beth bynnag sy’n digwydd yn eich bywyd, mae yna ffyrdd o wneud i’ch incwm fynd ymhellach. Dysgwch sut i dorri’n ôl ar gostau a gweld pa gymorth ychwanegol sydd ar gael.

Cwpl oedrannus yn chwerthin

Help os ydych yn cael trafferth gyda biliau a thaliadau

Mae ein teclyn Blaenoriaethwr biliau cyflym, hawdd ei ddefnyddio yn eich helpu i ddeall pa filiau a thaliadau i ddelio â nhw gyntaf a sut i osgoi methu unrhyw daliadau.

Two young men smiling

Siarad â’ch credydwr

Os ydych chi'n poeni am golli taliad, rhoi gwybod i'ch credydwr (y sefydliad y mae arnoch arian iddo) yw'r cam cyntaf gorau i ddatrys eich problemau ariannol.

Menyw ifanc yn eistedd gan wenu

Diswyddo a cholli’ch swydd

Gall colli eich swydd fod yn ergyd ariannol enfawr. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod eich hawliau ac yn deall sut i ddiogelu eich arian..

Dyn canol oed hapus yn siarad

Cymorth ariannol os ydych yn hunangyflogedig

Mae gweithio i chi’ch hun yn dod â heriau ychwanegol mewn cyfnod ansicr. Darganfyddwch sut y gallwch ychwanegu at eich incwm a rheoli enillion afreolaidd.

Ydych chi wedi methu taliad?

Eicon biliau ac ebychnod mewn triongl rhybudd melyn

Os felly, nawr yw’r amser i gael cyngor ar ddyledion

 • Mae am ddim ac yn gyfrinachol

 • Yn rhoi gwell ffyrdd i chi reoli eich dyledion a’ch arian

 • Yn sicrhau eich bod yn hawlio’r holl fudd-daliadau a hawliadau cywir

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.