Tri awgrym am siarad â’ch plant am arian

Cyhoeddwyd ar:

Mae newyddiadurwr cyllid personol a blogiwr arian ar Much More With Less, Faith Archer, yn rhannu awgrymiadau am siarad â’ch plant am arian.

Gyda biliau’n cynyddu’n serth ymhobman, efallai na fyddwch am boeni eich plant trwy siarad am arian. Ond dwi’n meddwl gall trafod materion arian helpu plant i feithrin perthynas iachus gydag arian a gwneud penderfyniadau callach fel oedolion.

Fel mam o ddau yn ogystal â newyddiadurwr cyllid personol, dyma fy nhri awgrym da ar gyfer siarad â’ch plant am arian: 

Dechreuwch yn ifanc

Mae arferion ac agweddau yn gallu ffurfio yn ifanc, hyd yn oed cyn fod yn saith oed, felly dechreuwch siarad am arian yn gynnar.

Wnes i roi arian poced i fy mhlant cyn iddynt ddechrau yn yr ysgol, gan fod hyd yn oed plant ifanc yn gallu deall os ydyn nhw’n ei gwario i gyd ar losin, does dim byd ar ôl am sticeri. Gall chwarae siopau yn y cartref, neu gemau fel Junior Monopoly, cyflwyno plant i’r syniad o arian.

Nid yw siarad am arian yn sgwrs undro. Cael eich plant i gymryd rhan mewn penderfyniadau bob dydd, yn hytrach na thrin arian fel pwnc tabŵ.

Er enghraifft, gall taith i’r archfarchnad cyflwyno sylfaen cyllidebu. Os ydym yn ceisio peidio gwario gormod, gallwn siarad am be allen ni fforddio prynu, a beth na allwn fforddio. Os ydy fy mhlant eisiau grawnfwyd ffansi wedi’i frandio, rydw i’n nodi’r gwahaniaeth mewn cost o’i gymharu â brand y siop. Ydyn nhw wir eisiau llai o’r grawnfwyd sydd wedi’i frandio, yn hytrach na llai o’r fersiwn ddrud? A allen nhw gwirio’r pris yn ôl pwysau i weld os oes maint pecyn sy’n rhatach? Beth sy’n gwneud un peth yn fwy drud na’r llall, ac ydy’r pris werth ei dalu?

Trafodwchddewisiadau

Wrth i blant fynd yn hŷn, mae’r pethau maent eisiau yn debygol yn dod gyda thag pris fwy.

Os ydy arian yn dynn ond mae fy mhlentyn yn ei harddegau eisiau bag newydd ac esgidiau newydd a beiros newydd cyn dychwelyd i’r ysgol, rydym yn siarad am flaenoriaethau. Pa un bydd gwell ganddo? Pa un sydd angen arno’r fwyaf? Os oes angen esgidiau mewn maint fwy, a fydd gwell ganddo beidio â chael y fersiwn dylunydd fel bod digon o arian ar ôl am y bag newydd?

Mewn byd o beiriannau arian a thaliadau digyswllt, rydw i’n awyddus i fy mhlant deall nad yw arian yn ymddangos yn hudol ond mae angen ei ennill.

Efallai byddem yn siarad am sut i ennill arian parod ar ben yr hyn rydw i’n barod i’w dalu, efallai trwy arbed arian poced, gwneud swyddi, neu fel rhan o anrheg pen-blwydd. Trwy drafod y dewisiadau, mae fy mhlant yn gallu dod i’r arfer â gwneud penderfyniadau ariannol.

Byddwch ynesiampl

Mae plant yn graff iawn a byddent yn pigo lan ar wahaniaethau yn yr hyn rydych yn ei ddweud am arian a beth rydych yn ei wneud, felly mae’n bwysig ymarfer yr hyn rydych yn ei ddweud. Os ydych o dan straen am nad oes digon o arian gennych un ddydd, ac yna’n gwario llawer y diwrnod nesaf, efallai y bydd yn anfon negeseuon cymysg. Anelwch at osgoi dadleuon a all wneud i arian ymddangos yn frawychus. Rydw i’n ceisio dangos fy mhlant sut rydym yn cyllidebu am filiau, ystyried pryniannau mawr a chynllunio ymlaen llaw am bethau fel gwyliau ac anrhegion Nadolig, fel y gallent ddysgu am reoli arian. 

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.