Sut dwi’n siarad â fy mhlant am y cynnydd yng nghostau byw

Cyhoeddwyd ar:

Mae Ricky yn flogiwr sydd wedi ennill sawl gwobr sy’n rhedeg y wefan arbed arian, ynghyd â’i wraig Naomi Willis, Skint Dad – lle maent yn dysgu eu dilynwyr sut y gallant wneud i bob ceiniog gyfrif.

“Talwch amdano ar eich cerdyn, Dadi,” awgrymodd fy merch ieuengaf pan ddywedais nad oedd gen i’r arian i dalu am beth bynnag yr oedd hi ei eisiau.

Wrth ystyried bod y rhan fwyaf o bryniadau nawr yn golygu trosglwyddo rhifau o un cyfrifiadur i un arall, ac rydych yn anaml yn gweld arian yn diflannu o’ch pwrs, nid yw’n hawdd dangos plant pa mor gyflym mae arian yn mynd.

Dal, rydw i’n ffeindio bod adegau fel hyn yn amser perffaith i siarad am arian gyda phlant. Mae’n rhoi enghreifftiau bywyd go iawn iddynt i atal gorwario, sut i gyllidebu neu hyd yn oed y gwahaniaethau rhwng arian parod a chredyd.

Ac mae bob tro rhywbeth yn digwydd na allwn ni rheoli o gwmpas arian a chyllid, yn benodol nawr gyda chostau byw yn dod yn uwch ac yn uwch. Mae sôn am ryfel a’i effaith ar brisiau bwyd a thanwydd dros y newyddion i gyd.

Mae hwn yn eich galluogi i siarad am filiau ynni a’i wneud yn berthnasol i bethau maent wedi eu gweld. Yn dibynnu ar eu hoedran, gallwn drafod sut mae debyd uniongyrchol yn gweithio, debyd a chredyd ar filiau yn ystod gwahanol amseroedd o’r flwyddyn, yn ogystal â sut i dorri’n ôl ar ddefnydd (fel bod gennym fwy o arian yn weddill i brynu losin (yn bendant yn bwysig i’r ieuengaf!).

Gyda siopa bwyd, rydym yn gofyn iddynt feddwl am syniadau am brydau teulu , gosod cyllideb, ac adio i fyny faint rydym yn ei wario. Nid oes rhaid iddo gymryd lle mewn archfarchnad hyd yn oed. Gall cael plant i helpu gyda siop ar-lein neu ddefnyddio teclynnau cymharu fel trolley.co.uk eu helpu i weld sut i siopa am fargeinion. Rydw i wedi ffeindio ei fod yn haws i gael plant iau i gynllunio un hoff bryd o fwyd gan fod llai iddynt siopa amdano a llai i adio i fyny. Wedyn, mis ar ôl, rydym yn prynu’r un bwydydd a’n gwirio derbynebau i weld faint mae prisiau’n newid.

Gall dod ag arian i fyny ar hap mewn sgwrs fod ychydig yn rhyfedd, ond gallwch godi sgyrsiau i’w dysgu ar hyd y ffordd. Mae hyd yn oed gan Monopoly fersiwn digidol nawr lle rydych yn defnyddio cerdyn banc yn lle arian parod i brynu eiddo, sydd yn eu barn nhw’n fwy perthnasol i sut mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwario arian heddiw.

Tra gallwn wneud pethau ymarferol i ddangos ein plant sut i gyllidebu a bod yn ddoeth ag arian, rydym yn gweld bod cael sgyrsiau â phlant yn rheolaidd yn helpu i dorri lawr unrhyw dabŵ mor gynnar â phosibl.

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.