Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Rhoi ein teclynnau a'n cyfrifianellau ar eich gwefan

Yn ogystal â'n canllawiau diduedd a'n herthyglau gwybodaeth, gellir rhoi llawer o theclynnau a chyfrifianellau HelpwrArian ar eich gwefan neu fewnrwyd i'ch cynulleidfa eu defnyddio,  am ddim.

Mae ein teclynnau’n cwmpasu'r ystod lawn o bynciau ar ein gwefan.

Wedi'i gynllunio ar gyfer pawb, mae ein teclynnau’n helpu pobl i glirio eu dyledion, gwario llai, a gwneud y gorau o'u hincwm. Gallant helpu i gefnogi anwyliaid, cynllunio ymlaen llaw ar gyfer pryniannau mawr a helpu pobl i ddod o hyd i wybodaeth am hawliau. Maent yno i helpu i gronni cynilion a phensiynau, a helpu pobl i wybod eu hopsiynau.

Sut gallaf gael teclyn neu gyfrifiannell ar fy safle?

Byddwn yn rhoi cod gosod arbennig i chi y gallwch ei roi yn eich gwefan. Bydd yn rhoi fersiwn cwbl weithredol o'r teclyn neu'r gyfrifiannell i chi - felly nid oes rhaid i chi greu ddolen i ni.

Byddwn yn cadw'r teclyn yn gyfredol, felly gallwch bob amser fod yn siŵr bod y ffigurau a'r arweiniad yn gywir.

I gael mwy o wybodaeth ac i gael codau gosod ar gyfer unrhyw un o'r teclynnau hyn, e-bostiwch ein tîm Partneriaethau.

 

Pa declyn a chyfrifianellau y gallaf eu defnyddio?

Isod mae rhestr o'r holl teclynnau a chyfrifianellau sydd ar gael â disgrifiad byr a dolen i'r teclyn ar safle HelpwrArian, fel y gallwch roi cynnig arnynt drosoch eich hun.

Budd-daliadau

Arian bob dydd

Teulu a gofal

Cartrefi

Problemau Ariannol

Pensiynau ac ymddeoliad

Cynilion

Gwaith

arrow icon
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.