Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Defnyddio cynnwys HelpwrArian ar eich gwefan a sianeli digidol

Mae ein tîm Partneriaethau yn y Gwasanaeth Arian a Phensiynau yn hapus i weithio â phob sefydliad. Gallwn eich helpu i ddarparu arweiniad diduedd, clir, rhad ac am ddim i'ch cwsmeriaid, cleientiaid a chynulleidfaoedd, â chefnogaeth y llywodraeth, sy'n eu rhoi mewn rheolaeth dros eu dewisiadau arian a phensiwn.

Gallwch ailgyhoeddi, creu dolen i, a rhannu ein harweiniad arian a phensiynau ar HelpwrArian, fel erthyglau, teclynau a fideos, o fewn eich sianelau cyfathrebu eich hun - i gyd ar gael yn rhad ac am ddim.

Mae creu dolen i’n cynnwys am ddim

Nid ydych angen ein caniatâd i greu dolen o'ch gwefan ag unrhyw ran o'r cynnwys ar wefan HelpwrArian - rydym yn gwerthfawrogi eich bod yn argymell ein harweiniad i'ch defnyddwyr.

Gwnaethom argymell darllen trwy ein canllaw arfer gorau wrth greu dolenni i'ch helpu i wneud y gorau o'n cynnwys.

Gallwch hefyd lawrlwytho ein pecyn cymorth HelpwrArian i gael mynediad i'n logos a'n canllawiau brand.

Os ydych angen rhywfaint o help

Os hoffech gael unrhyw arweiniad ar y cynnwys mwyaf priodol i greu dolen iddo, neu os hoffech drafod unrhyw beth pellach, peidiwch ag oedi cyn e-bostio ein tîm Partneriaeth, neu fel arall dewch o hyd i'ch rheolwr rhanbarthol perthnasol a fydd yn hapus i helpu.

Defnyddio ein cynnwys

Mae gennym ystod o gynnwys gan gynnwys erthyglau a theclynnau rhyngweithiol sydd wedi'u cynllunio i helpu pawb.

Mae yno i helpu pobl i glirio eu dyledion, lleihau gwariant a gwneud y gorau o'u hincwm. Er mwyn cefnogi anwyliaid, cynlluniwch ymlaen llaw ar gyfer pryniannau mawr a darganfod am hawliau. I adeiladu cynilion a phensiynau, a gwybod eu hopsiynau.

Gallwch ailgyhoeddi – a elwir hefyd yn syndiceiddio neu osod – ein cynnwys neu declynnau ar eich gwefan eich hun.

Gallwch ddarganfod sut y gallwn weithio â'n gilydd trwy gysylltu â'r tîm Partneriaethau. Gallwn gynghori ar y cynnwys mwyaf perthnasol i weddu i'ch anghenion a'ch cynulleidfa.

Teclynnau a chyfrifianellau

Gallwch osod unrhyw un o'n teclynnau ar eich tudalennau gwe. Gallwch weld y rhestr lawn o gynnwys bydd wedi’i syndiceiddio a gallwch ofyn am y codau gosod diweddaraf ar ein gwefan

Canllaw ac erthyglau gwybodaeth

Os hoffech ddefnyddio unrhyw ran o'n cynnwys ysgrifenedig, ebostiwch ein tîm Partneriaethau

Byddwn yn gallu darparu cynnwys mewn unrhyw ffurf ffrwd we safonol a gallwn weithio â chi i archwilio unrhyw ofynion gweithredu eraill a allai fod gennych. Ein nod yw sicrhau unwaith y bydd y cynnwys wedi'i syndiceiddio, ein bod yn gofalu ei gadw'n gyfoes.

Fideos

Gellir creu dolen i neu osod unrhyw un o'n fideos i'ch gwefan sianeli cyfathrebu eraill drwy YouTube.

I gael mwy o wybodaeth ar sut i osod fideo HelpwrArian ar eich gwefan, ewch i'n tudalen Ailgyhoeddi ein canllawiau ac erthyglau gwybodaeth a fideos.

arrow icon
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.