Defnyddio cynnwys HelpwrArian ar eich gwefan a sianeli digidol

Mae ein tîm Partneriaethau yn y Gwasanaeth Arian a Phensiynau yn hapus i weithio â phob sefydliad. Gallwn eich helpu i ddarparu arweiniad diduedd, clir, rhad ac am ddim i'ch cwsmeriaid, cleientiaid a chynulleidfaoedd, â chefnogaeth y llywodraeth, sy'n eu rhoi mewn rheolaeth dros eu dewisiadau arian a phensiwn.

Gallwch ailgyhoeddi, creu dolen i, a rhannu ein harweiniad arian a phensiynau ar HelpwrArian, fel erthyglau, teclynau a fideos, o fewn eich sianelau cyfathrebu eich hun - i gyd ar gael yn rhad ac am ddim.

Mae creu dolen i’n cynnwys am ddim

Nid ydych angen ein caniatâd i greu dolen o'ch gwefan ag unrhyw ran o'r cynnwys ar wefan HelpwrArian - rydym yn gwerthfawrogi eich bod yn argymell ein harweiniad i'ch defnyddwyr.

Gwnaethom argymell darllen trwy ein canllaw arfer gorau wrth greu dolenni i'ch helpu i wneud y gorau o'n cynnwys.

Gallwch hefyd lawrlwytho ein pecyn cymorth HelpwrArianYn agor mewn ffenestr newydd (PDF, 70MB) i gael mynediad i'n logos a'n canllawiau brand.

Os ydych angen rhywfaint o help

Os hoffech gael unrhyw arweiniad ar y cynnwys mwyaf priodol i greu dolen iddo, neu os hoffech drafod unrhyw beth pellach, peidiwch ag oedi cyn e-bostio ein tîm PartneriaethYn agor mewn ffenestr newydd, neu fel arall dewch o hyd i'ch rheolwr rhanbarthol perthnasolYn agor mewn ffenestr newydd a fydd yn hapus i helpu.

Defnyddio ein cynnwys

Mae gennym ystod o gynnwys gan gynnwys erthyglau a theclynnau rhyngweithiol sydd wedi'u cynllunio i helpu pawb.

Mae yno i helpu pobl i glirio eu dyledion, lleihau gwariant a gwneud y gorau o'u hincwm. Er mwyn cefnogi anwyliaid, cynlluniwch ymlaen llaw ar gyfer pryniannau mawr a darganfod am hawliau. I adeiladu cynilion a phensiynau, a gwybod eu hopsiynau.

Gallwch ailgyhoeddi – a elwir hefyd yn syndiceiddio neu osod – ein cynnwys neu declynnau ar eich gwefan eich hun.

Gallwch ddarganfod sut y gallwn weithio â'n gilydd trwy gysylltu â'r tîm PartneriaethauYn agor mewn ffenestr newydd. Gallwn gynghori ar y cynnwys mwyaf perthnasol i weddu i'ch anghenion a'ch cynulleidfa.

Teclynnau a chyfrifianellau

Gallwch osod unrhyw un o'n teclynnau ar eich tudalennau gwe. Gallwch weld y rhestr lawn o gynnwys bydd wedi’i syndiceiddio a gallwch ofyn am y codau gosod diweddaraf ar ein gwefan.

Canllaw ac erthyglau gwybodaeth

Os hoffech ddefnyddio unrhyw ran o'n cynnwys ysgrifenedig, ebostiwch ein tîm PartneriaethauYn agor mewn ffenestr newydd.

Byddwn yn gallu darparu cynnwys mewn unrhyw ffurf ffrwd we safonol a gallwn weithio â chi i archwilio unrhyw ofynion gweithredu eraill a allai fod gennych. Ein nod yw sicrhau unwaith y bydd y cynnwys wedi'i syndiceiddio, ein bod yn gofalu ei gadw'n gyfoes.

Fideos

Gellir creu dolen i neu osod unrhyw un o'n fideos i'ch gwefan sianeli cyfathrebu eraill drwy YouTube.

I gael mwy o wybodaeth ar sut i osod fideo HelpwrArian ar eich gwefan, ewch i'n tudalen Ailgyhoeddi ein canllawiau ac erthyglau gwybodaeth a fideos.

Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.