Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Diogelu eich hun a’ch cartref: chwilio am yswiriant

Pan fyddwch yn prynu eiddo, mae sawl math o yswiriant ar gael. Fodd bynnag,nid oes rhaid i chi gymryd pob yswiriant a gynigir i chi. Beth bynnag fyddwch yn penderfynu, mae’n bwysig chwilio am y cynnig gorau yn gyntaf.

Yswiriant adeiladau a chynnwys

Mae yswiriant adeiladau a chynnwys yn fathau gwahanol o yswiriant sy’n cael eu clymu ynghyd a’u gwerthu â’r morgais.

Mae yswiriant adeiladau yn sicrwydd ar gyfer yr adeilad ei hun, petai’n cael ei ddinistrio neu ei ddifrodi gan ddigwyddiadau fel tân neu dywydd gwael.

A oes angen yswiriant adeiladau arnoch?

 • Os ydych yn prynu eiddo ar brydles, mae’n bur debygol mai perchennog y rhydd-ddaliad fydd yn gyfrifol am drefnu sicrwydd yswiriant adeiladau.
 • Os ydych yn rhydd-ddeiliad â morgais, bydd eich benthyciwr yn mynnu bod gennych yswiriant adeiladau.

Peidiwch â derbyn yr yswiriant adeiladau a gynigir i chi gan eich brocer morgais neu fenthyciwr yn syth – chwiliwch i gael y cynnig gorau.

Byddwch angen cael yswiriant yn ei le pan fyddwch yn cyfnewid contractau i gadarnhau prynu’r eiddo.

Mae hyn am mai chi fydd y perchennog cyfreithiol ac, os bydd tân, neu broblem â strwythur yr eiddo, chi sy’n gyfrifol.

Mae yswiriant cynnwys yn eich diogelu am golled neu ddifrod i'r eitemau yn eich cartref.

Efallai y bydd hefyd yn darparu rhywfaint o yswiriant ar gyfer eitemau a ddefnyddir y tu allan i'r cartref, megis gliniaduron, camerâu a ffonau.

arrow icon

A oes angen yswiriant cynnwys arnoch?

 • Mae’n bwysig cael yswiriant cynnwys rhag ofn y bydd tân, llifogydd neu ladrad
 • Nid oes angen i chi dderbyn yr yswiriant cynnwys a gynigir i chi gan eich brocer morgais neu ddarparwr benthyciadau yn syth – chwiliwch i gael y cynnig gorau.
arrow icon

Yswiriant bywyd

 • Peidiwch â theimlo dan bwysau i brynu yswiriant bywyd gan eich darparwr benthyciadau neu frocer morgeisi – chwiliwch am y cynnig gorau
 • Mae yswiriant bywyd yn bwysig os oes gennych blant, gan y byddant yn debygol o fod angen taliad wedi i chi farw i helpu ag ad-daliadau morgais
arrow icon

Yswiriant diogelu taliadau morgais (MPPI)

Mae MPPI yn sicrwydd ar gyfer eich taliadau morgais misol petaech yn methu â’u talu oherwydd damwain, salwch neu ddiweithdra.

Yswiriant diogelu incwm

Bydd yswiriant diogelu incwm yn talu allan os na allwch weithio oherwydd salwch neu ddamwain.

arrow icon

Yswiriant salwch difrifol

Mae yswiriant salwch difrifol yn cynnig sicrwydd rhag ofn y canfyddir bod unrhyw salwch a nodir yn y polisi arnoch.

Os ydych yn gwneud cais llwyddiannus, bydd cyfandaliad di-dreth yn cael ei wneud i chi.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.