Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Cardiau rhagdaledig

Os ydych am dalu â cherdyn, ond nad ydych eisiau cerdyn debyd neu gredyd, efallai mai cerdyn banc rhagdaledig fyddai'r opsiwn cywir. Mae llawer o wahanol gardiau allan yno, a gallant fod yn arbennig o ddefnyddiol i bobl ifanc a phobl ar eu gwyliau.

Beth yw cardiau rhagdaledig?

Mae cerdyn rhagdaledig fel ffôn symudol talu wrth fynd - rydych yn ychwanegu arian iddo ymlaen llaw.

Rydych yn ei ddefnyddio fel unrhyw gerdyn talu arall, mewn siopau neu ar-lein. Mae'r rhan fwyaf o gardiau rhagdaledig yn gweithio mewn peiriannau arian parod hefyd.

Y gwahaniaeth yw nad yw'r cerdyn wedi'i gysylltu â chyfrif banc.

Gallwch wario dim ond yr arian rydych yn ei roi arno, felly nid oes ffordd o fynd i orddrafft na phentyrru dyled.

Taliadau a ffioedd

Nid oes unrhyw ddau gerdyn rhagdaledig yr un peth o ran ffioedd, felly dylech wirio bob amser cyn dewis.

Gall y ffioedd gynnwys:

 • ffioedd atodol
 • fioedd misol
 • ffioedd ymgeisio
 • ffioedd peiriannau tynnu arian yn y DU a thramor
 • ffioedd trafodion (er enghraifft, 3% o werth pob pryniant)
 • ffioedd anweithgarwch – codir tâl arnoch os nad ydych wedi defnyddio’ch cerdyn am gyfnod penodol o amser.

Pam defnyddio cerdyn rhagdaledig?

Mae cardiau rhagdaledig yn ffordd dda o sicrhau eich bod yn cadw at gyllideb.

Fodd bynnag, maent fel arfer yn codi ffioedd felly efallai nad hwy yw'r ateb gorau i chi.

Gallant fod yn syniad da os ydych yn chwilio amdano:

 • Ffordd i roi lwfans i'ch plant: pan fydd yr arian yn dod i ben, gallwch ddewis ychwanegu i’r cerdyn, yn union fel ffôn talu wrth fynd.
 • Dewis arall yn lle gwiriadau teithwyr: rydych yn llwytho cerdyn teithio rhagdaledig ag arian cyn i chi fynd a byddwch yn gallu ei wario tra byddwch i ffwrdd.
arrow icon
arrow icon

Sut mae'ch arian yn cael ei ddiogelu ar gardiau rhagdaledig

Mae'r arian a roddir ar eich cerdyn rhagdaledig yn cael ei ddosbarthu fel arian electronig, neu e-arian. Mae hyn yn golygu na fydd yn cael ei ddiogelu rhag y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol (FSCS) os bydd eich banc neu gymdeithas adeiladu yn mynd i'r wal. Darganfyddwch fwy y nein canllaw Iawndal os ydych wedi colli arian trwy gam-werthu.

Mae hyn yn golygu bod angen i chi fod yn ofalus i beidio â storio llawer o arian ar eich cerdyn. Rhowch y swm sydd ei angen arnoch i'w wario ar unwaith, a chadwch weddill eich arian yn y cyfrif banc cywir.

Dewis cerdyn rhagdaledig

Gallwch gymharu cardiau rhagdaledig gan ddefnyddio gwefannau cymharu prisiau, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio mwy nag un gan nad oes ganddynt i gyd yr un cynigion.

Rydym yn argymell y canlynol;

Dim yn meddwl bod cerdyn rhagdaledig yn iawn i chi?

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.