Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Ydych chi’n talu Yswiriant Gwladol ar eich pensiwn?

Cesglir cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar incwm o gyflogaeth neu hunangyflogaeth. Ni chânt eu talu ar daliadau o bensiwn.

Beth sydd yn y canllaw hwn

Pensiynau ac Yswiriant Gwladol

Nid ydych yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar unrhyw daliadau a gewch o gynllun pensiwn gan gynnwys incwm gwarantedig o flwydd-dal. Ond efallai y bydd rhaid i chi dalu  Treth Incwm ar y taliadau hyn.

Os ydych o dan oedran Pensiwn y Wladwriaeth, mae rhaid i chi dalu cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar eich incwm o gyflogaeth neu hunangyflogaeth (ar yr amod eich bod yn ennill uwchlaw'r isafswm y codir cyfraniadau Yswiriant Gwladol arno).

Pan gyrhaeddwch oedran Pensiwn y Wladwriaeth, byddwch yn stopio talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol. Er, os ydych yn hunangyflogedig, byddwch yn dal i gael eich asesu ar gyfer cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 4 yn y flwyddyn dreth byddwn yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Er mwyn stopio talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol pan gyrhaeddwch oedran Pensiwn y Wladwriaeth, gallwch ddangos prawf oedran i’ch cyflogwr (fel tystysgrif geni neu basbort). Neu gallwch ofyn i Gyllid a Thollau EM anfon llythyr at eich cyflogwr.

Os ydych wedi talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol pan nad ydych yn atebol i'r rhain mwyach, gallwch hawlio'r symiau a ordalwyd gan Gyllid a Thollau EM.

arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.