Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Mathau o bensiwn os ydych yn byw ac yn gweithio yn y DU

Os ydych chi'n byw ac yn gweithio yn y DU, mae yna dair prif ffordd y gallech chi adeiladu pensiwn a all helpu i roi incwm i chi pan fyddwch chi'n ymddeol. Rhain yw'r Pensiwn y Wladwriaeth, pensiynau gweithle a'r rhai a sefydlwyd gennych chi'ch hun.

Pensiwn y Wladwriaeth

Mae hwn yn daliad rheolaidd gan y llywodraeth. Gallwch ei gymryd pan gyrhaeddwch oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Mae'r swm a gewch yn dibynnu ar eich cofnod Yswiriant Gwladol. 

I gael mwy o wybodaeth am sut y mae Pensiwn y Wladwriaeth yn gweithio, a phryd y gallech ei gael, ar ein tudalen Pensiwn y Wladwriaeth.

arrow icon

Pensiynau gweithle

Mae pensiwn gweithle yn ffordd o gynilo ar gyfer eich ymddeoliad a drefnwyd gan eich cyflogwr.

Mae gwahanol fathau o bensiynau yn y gweithle y mae cyflogwyr yn eu defnyddio. 

arrow icon

Bellach mae'n rhaid i'r mwyafrif o gyflogwyr gynnig pensiwn i'w gweithwyr o dan eu dyletswyddau ymrestru awtomatig.

arrow icon

Pensiynau rydych chi'n eu sefydlu i chi'ch hun

Os nad ydych yn gyflogedig - ac felly nad oes gennych bensiwn gweithle - gallwch sefydlu'ch pensiwn eich hun.

Gallwch chi wneud hyn hefyd os ydych chi am gynilo ar gyfer eich ymddeoliad ac mae gennych chi un neu fwy bensiwn gweithle eisoes.

arrow icon

Mathau o gynllun pensiwn

Yn gyffredinol, mae dau fath gwahanol o bensiwn y gellir eu sefydlu yn y DU – pensiynau buddion wedi’u diffinio a phensiynau cyfraniadau wedi’u diffinio.

Pensiwn buddion wedi’u diffinio

Mae hyn yn talu incwm ymddeol i chi yn seiliedig ar eich cyflog a pha mor hir rydych chi wedi gweithio i'ch cyflogwr.

Ymhlith y rhain mae cynlluniau pensiwn ‘cyflog terfynol’ a ‘chyfartaledd gyrfa’.

Yn gyffredinol, dim ond o gynlluniau pensiwn gweithle hŷn neu yn y sector cyhoeddus y mae'r rhain ar gael erbyn hyn.

Pensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio

Mae'r math hwn o gynllun pensiwn yn cronni cronfa bensiwn a all gael ei ddefnyddio i dalu incwm ymddeol i chi yn seiliedig ar faint rydych chi neu'ch cyflogwr yn ei gyfrannu (neu'r ddau) a faint mae hyn yn tyfu.

Gelwir y rhain hefyd yn gynlluniau ‘prynu arian’. Gallant fod yn bensiynau gweithle a phersonol.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.