Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Mathau o bensiwn os ydych yn byw ac yn gweithio yn y DU

Os ydych chi'n byw ac yn gweithio yn y DU, mae yna dair prif ffordd y gallech chi adeiladu pensiwn a all helpu i roi incwm i chi pan fyddwch chi'n ymddeol. Rhain yw'r Pensiwn y Wladwriaeth, pensiynau gweithle a'r rhai a sefydlwyd gennych chi'ch hun.

Pensiwn y Wladwriaeth

Mae hwn yn daliad rheolaidd gan y llywodraeth. Gallwch ei gymryd pan gyrhaeddwch oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Mae'r swm a gewch yn dibynnu ar eich cofnod Yswiriant Gwladol. 

I gael mwy o wybodaeth am sut y mae Pensiwn y Wladwriaeth yn gweithio, a phryd y gallech ei gael, ar ein tudalen Pensiwn y Wladwriaeth.

arrow icon

Pensiynau gweithle

Mae pensiwn gweithle yn ffordd o gynilo ar gyfer eich ymddeoliad a drefnwyd gan eich cyflogwr.

Mae gwahanol fathau o bensiynau yn y gweithle y mae cyflogwyr yn eu defnyddio. 

arrow icon

Bellach mae'n rhaid i'r mwyafrif o gyflogwyr gynnig pensiwn i'w gweithwyr o dan eu dyletswyddau ymrestru awtomatig.

arrow icon

Pensiynau rydych chi'n eu sefydlu i chi'ch hun

Os nad ydych yn gyflogedig - ac felly nad oes gennych bensiwn gweithle - gallwch sefydlu'ch pensiwn eich hun.

Gallwch chi wneud hyn hefyd os ydych chi am gynilo ar gyfer eich ymddeoliad ac mae gennych chi bensiwn(au) gweithle eisoes.

arrow icon

Mathau o gynllun pensiwn

Yn gyffredinol, mae dau fath gwahanol o bensiwn y gellir eu sefydlu yn y DU – pensiynau buddion wedi’u diffinio a phensiynau cyfraniadau wedi’u diffinio.

Pensiwn buddion wedi’u diffinio

Mae hyn yn talu incwm ymddeol i chi yn seiliedig ar eich cyflog a pha mor hir rydych chi wedi gweithio i'ch cyflogwr.

Ymhlith y rhain mae cynlluniau pensiwn ‘cyflog terfynol’ a ‘chyfartaledd gyrfa’.

Yn gyffredinol, dim ond o gynlluniau pensiwn gweithle hŷn neu yn y sector cyhoeddus y mae'r rhain ar gael erbyn hyn.

Pensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio

Gyda'r math hwn o gynllun pensiwn, mae'n cronni cronfa bensiwn i dalu incwm ymddeol i chi yn seiliedig ar faint rydych chi a/neu'ch cyflogwr yn ei gyfrannu a faint mae hyn yn tyfu.

Gelwir y rhain hefyd yn gynlluniau ‘prynu arian’. Gallant fod yn bensiynau gweithle a phersonol.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.