Arweiniad pensiynau am ddim

Gall ein arbenigwyr hyfforddedig eich helpu weithio allan beth sy’n gywir i chi. Mae ein cymorth yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio, boed ar-lein neu dros y ffôn. Beth bynnag eich cwestiwn rydym yma i helpu. Os nad ydym yn gwybod yr ateb, gwnawn eich cyfeirio at rywun sydd yn gwybod.

Gwesgwrs

A oes gennych gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi. Gallwch ddechrau Gwesgwrs ar-lein i siarad â ni yn fyw (Opens in a new window).

Oriau agor gwe-sgwrs
 • Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm
 • Ar gau dydd Sadwrn, Sul a gwyliau banc.

Ffôn

Angen help â’ch pensiwn? Ffoniwch ni am arweiniad pensiwn am ddim a di-duedd

*Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant.

Oriau agor llinellau ffôn
 • Ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm
 • Ddydd Sadwrn, Ddydd Sul a gwyliau banc, ar gau.

Gweffurflen

Gallwch anfon cwestiwn drwy ein ffurflen ymholiad ar-lein

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Cyfryngau cymdeithasol

Yn nhroedyn y wefan hon, byddwch yn gweld dolenni at ein holl brif sianelau cyfryngau cymdeithasol. O'r fan honno, byddwch yn gallu ymuno â chymuned sy'n gweddu orau i'ch anghenion.

Trefnwch apwyntiad Pension Wise

Mae Pension Wise yn wasanaeth rhad ac am ddim gan HelpwrArian sy'n darparu arweiniad diduedd gan y llywodraeth ynghylch eich opsiynau pensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio.

Bydd apwyntiadau'n para rhwng 45 a 60 munud a gellir eu darparu dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Trefnwch eich apwyntiad ar-lein

Neu trefnwch eich apwyntiad dros y ffôn

0800 138 3944  

+44 20 3733 3495 os ydych y tu allan i’r DU. 

I fod yn gymwys i gael apwyntiad, mae rhaid i chi fod yn 50 oed neu drosodd a bod â phensiwn cyfraniadau wedi'u diffinio.

Amseroedd agor trefnu apwyntiad Pension Wise
 • Mae ein llinellau trefnu ar agor ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6.30pm.
 • Byddwn yn anfon e-bost i gadarnhau eich apwyntiad.

Anfonwch eich adborth i ni am Pension Wise

Gallwch hefyd e-bostio Pension Wise yn contact.pensionwise@moneyhelper.org.uk.

Gallwch hefyd ysgrifennu atom trwy’r post: 

Pension Wise 
PO Box 10404 
Ashby-de-la-Zouch 
Leicestershire 
LE65 9EH

Galwadau ffôn digymell

Ni fyddwn byth yn gwneud galwadau digymell atoch nac yn gofyn am wybodaeth ariannol bersonol fel manylion banc neu ddogfennau pensiwn.

Os ydych yn derbyn galwad annisgwyl gan rywun sy'n honni i fod o HelpwrArian, Pension Wise, Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau neu’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau, gwnewch yn siŵr nad ydych yn trosglwyddo unrhyw fanylion personol a rhowch wybod am y galwad i'r FCA.

Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.