Ffurflen ymholiad arweiniad pensiynau

Er mwyn ein helpu i ddelio â'ch ymholiad, rydym angen gwybod ychydig mwy amdanoch a'ch ymholiad.

Bydd y wybodaeth a roddwch ar y ffurflen hon yn ein helpu i ddarparu gwybodaeth ac arweiniad sydd fwyaf addas i'ch amgylchiadau.

Peidiwch â darparu unrhyw fanylion bancio nac ariannol, Yswiriant Gwladol na gwybodaeth bersonol sensitif arall.

Fel sefydliad annibynnol a diduedd, nid oes gennym fynediad at gofnodion pensiwn pobl, ac nid ydym yn darparu cyngor ariannol rheoledig.

Bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei storio gennym. Mae'n bwysig eich bod yn gwybod:

 • Byddwn yn prosesu eich data dim ond yn unol â Deddf Diogelu Data (2018) a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR).
 • Byddwn yn cysylltu â chi dim ond i ymateb i'ch ymholiad.
 • Nid ydym byth yn gwerthu eich data personol.
 • Byddwn yn casglu ac yn storio'r data rydych yn ei rannu â ni dim ond er mwyn i ni allu darparu gwasanaeth wedi'i bersonoli i chi.
 • Rydym yn trosglwyddo'ch data personol i drydydd parti dim ond â'ch caniatâd neu i fodloni rhwymedigaethau cyfreithiol.
 • Byddwn yn rhannu data fel na ellir eich adnabod dim ond ar sail anhysbys.
 • Rydym yn cymryd pob rhagofal rhesymol i sicrhau na ellir cyrchu eich data yn anghyfreithlon.

Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd yn darparu gwybodaeth bellach, ynghyd â'ch hawliau mewn perthynas â'r data sydd gennym amdanoch.

Sylwch - ni allwn dderbyn dogfennau drwy’r ffurflen hon. Os hoffech i ni adolygu unrhyw ddogfennau mewn perthynas â'ch ymholiad, anfonwch hwy yn uniongyrchol atom yn:

MoneyHelper Pensions Guidance, Money and Pensions Service, 120 Holborn, London, EC1N 2TD.

Neu anfonwch e-bost atom yn pensions.enquiries@moneyhelper.org.uk

 

Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.