Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Arweiniad ariannol

Angen mwy o help? Cysylltwch â ni i gael arweiniad ariannol diduedd am ddim. Beth bynnag fo'ch ymholiad, rydym yma i helpu. Os nad ydym yn gwybod yr ateb, byddwn yn eich cyfeirio at rywun sy'n gwybod.

Gwesgwrs

A oes gennych gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi. Gallwch ddechrau Gwesgwrs ar-lein i siarad â ni yn fyw.

Oriau agor gwesgwrs
 • Ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm
 • Ddydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Ddydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau.

WhatsApp

A ydych angen help i ddelio â’ch dyledion, a oes gennych gwestiynau am gredyd neu a ydych angen arweiniad pensiynau? Gallwch siarad â ni yn fyw ar WhatsApp.

 •  Ychwanegwch +44 7593 572 874 i’ch WhatsApp ac anfonwch neges atom.
 • AM bopeth arall dylech gysylltu â ni drwy Wesgwrs neu ffôn.

Ffôn

Angen help i glirio'ch dyledion, lleihau gwariant neu wneud y gorau o'ch incwm a byddai'n well gennych ddefnyddio'r ffôn? Ffoniwch ni am ganllaw ariannol diduedd am ddim.

0800 138 0555 (Cymraeg)*

• 0800 138 7777 (Saesneg)*

• Typetalk: 18001 0800 915 4622*

• O dramor: +44 20 3553 2279

*Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant.

Oriau agor llinellau ffôn
 • Ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm
 • Ddydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

Gweffurflen

Gallwch anfon cwestiwn drwy ein ffurflen ymholiad ar-lein.

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Cyfryngau cymdeithasol

Yn nhroedyn y wefan hon, byddwch yn gweld dolenni at ein holl brif sianelau cyfryngau cymdeithasol. O'r fan honno, byddwch yn gallu ymuno â chymuned sy'n gweddu orau i'ch anghenion.

Galwadau ffôn digymell

Ni fyddwn byth yn gwneud galwadau digymell atoch nac yn gofyn am wybodaeth ariannol bersonol fel manylion banc neu ddogfennau pensiwn.

Os ydych yn derbyn galwad annisgwyl gan rywun sy'n honni i fod o HelpwrArian, Pension Wise, Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau neu’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau, gwnewch yn siŵr nad ydych yn trosglwyddo unrhyw fanylion personol a rhowch wybod am y galwad i'r FCA.

arrow icon
arrow icon
arrow icon
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.