Arweiniad ariannol am ddim

Angen mwy o help? Cysylltwch â ni am arweiniad ariannol sy’n ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio, boed ar-lein neu dros y ffôn. Beth bynnag eich cwestiwn rydym yma i helpu. Os nad ydym yn gwybod yr ateb, gwnawn eich cyfeirio at rywun sydd yn gwybod.

Gwesgwrs

A oes gennych gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi. Gallwch ddechrau Gwesgwrs ar-lein i siarad â ni yn fyw.

Oriau agor gwesgwrs
 • Ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm
 • Ar gau ar ddydd Sadwrn, Sul a gwyliau’r banc.

WhatsApp

A ydych angen help i ddelio â’ch dyledion, a oes gennych gwestiynau am gredyd neu a ydych angen arweiniad pensiynau? Gallwch siarad â ni yn fyw ar WhatsApp.

 •  Ychwanegwch +44 7593 572 874 i’ch WhatsApp ac anfonwch neges atom
 • AM bopeth arall dylech gysylltu â ni drwy Wesgwrs neu ffôn.

Ffôn

Angen help i glirio'ch dyledion, lleihau gwariant neu wneud y gorau o'ch incwm a byddai'n well gennych ddefnyddio'r ffôn? Ffoniwch ni am ganllaw ariannol diduedd am ddim.

*Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant.

Oriau agor llinellau ffôn
 • Ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm
 • Ddydd Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau banc, ar gau.

Gweffurflen

Gallwch anfon cwestiwn drwy ein ffurflen ymholiad ar-lein.

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Cyfryngau cymdeithasol

Yn nhroedyn y wefan hon, byddwch yn gweld dolenni at ein holl brif sianelau cyfryngau cymdeithasol. O'r fan honno, byddwch yn gallu ymuno â chymuned sy'n gweddu orau i'ch anghenion.

Galwadau ffôn digymell

Ni fyddwn byth yn gwneud galwadau digymell atoch nac yn gofyn am wybodaeth ariannol bersonol fel manylion banc neu ddogfennau pensiwn.

Os ydych yn derbyn galwad annisgwyl gan rywun sy'n honni i fod o HelpwrArian, Pension Wise, Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau neu’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau, gwnewch yn siŵr nad ydych yn trosglwyddo unrhyw fanylion personol a rhowch wybod am y galwad i'r FCA.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.