Page 1 of 10
Blog
Beth mae Datganiad yr Hydref yn ei olygu i chi | HelpwrArian Beth mae Datganiad yr Hydref yn ei olygu i chi | HelpwrArian 22 Tachwedd 2023

Gyda chostau byw yn cynyddu, efallai y byddwch yn pendroni pa mor hir y bydd cyllid eich cartref yn cael ei wasgu. Dyma beth sydd angen i chi ei wybod am Ddatganiad Hydref 2023 y Llywodraeth.

Blog
Ydych chi wedi gwneud cais am eich Budd-dal Plant? | HelpwrArian Ydych chi wedi gwneud cais am eich Budd-dal Plant? | HelpwrArian 10 Tachwedd 2023

Fel rhan o Wythnos Siarad Arian, mae’r blog hwn yn son am sut i hawlio Budd-dal Plant, os yn gymwys.

Blog
Os ydych chi'n Gwneud Un Peth... talwch i mewn i bensiwn | HelpwrArian Os ydych chi'n Gwneud Un Peth... talwch i mewn i bensiwn | HelpwrArian 09 Tachwedd 2023

Mae Faith Archer yn siarad am dalu i mewn i’ch pensiwn fel rhan o Wythnos Siarad Arian.

Blog
Pwy sy'n cael eich pensiwn pan fyddwch yn marw? | HelpwrArian Pwy sy'n cael eich pensiwn pan fyddwch yn marw? | HelpwrArian 09 Tachwedd 2023

Dydy eich pensiynau ddim yn mynd yn awtomatig i'ch perthynas agosaf pan fyddwch chi'n marw – mae angen i chi enwebu buddiolwr. Dyna pam ei bod mor bwysig.

Blog
Cynllun ariannol ar gyfer 2024 | HelpwrArian Cynllun ariannol ar gyfer 2024 | HelpwrArian 08 Tachwedd 2023

Fel rhan o Wythnos Siarad Arian mae Sara Williams, cynghorydd dyled a blogiwr ar DebtCamel.co.uk, yn awgrymu gwneud un peth syml ar gyfer eich arian y flwyddyn nesaf.

Blog
Sut i helpu’ch plant i dyfu i fyny gyda pherthynas gadarnhaol gydag arian | HelpwrArian Sut i helpu’ch plant i dyfu i fyny gyda pherthynas gadarnhaol gydag arian | HelpwrArian 07 Tachwedd 2023

Mae'r blog gwestai hwn ar gyfer Wythnos Siarad Arian gan Codie Wright yn ymwneud â sut i osod eich plant ar y llwybr cywir gyda'u hagwedd tuag at arian.

Blog
Gwneud Un Peth – Diogelwch Ariannol | HelpwrArian Gwneud Un Peth – Diogelwch Ariannol | HelpwrArian 06 Tachwedd 2023

Fel rhan o Wythnos Siarad Arian, mae Blogiwr Cyllid Personol Dan o The Financial Wilderness yn sôn am ddiogelwch ariannol.

Blog
Risgiau buddsoddi a sgam gyda chryptoarian | HelpwrArian Risgiau buddsoddi a sgam gyda chryptoarian | HelpwrArian 10 Hydref 2023

Mae’r blog hwn yn esbonio mwy am y risgiau sy’n gysylltiedig â buddsoddi mewn arian digidol a beth i gadw llygaid allan am.

Blog
 Beth fyddai arian yn ei olygu i fod arallfydol sy'n ymweld â'r Ddaear? | HelpwrArian Beth fyddai arian yn ei olygu i fod arallfydol sy'n ymweld â'r Ddaear? | HelpwrArian 20 Medi 2023

Newidiwch y ffordd rydych chi'n meddwl am arian gyda'r gweithgaredd hwyliog hwn i rieni plant 3-11 oed. Hefyd, darganfyddwch ble y gallwch gael mwy o adnoddau ar gyfer addysg ariannol.

Blog
Sut i ddod o hyd i’r cyfrifon cynilo gorau | HelpwrArian Sut i ddod o hyd i’r cyfrifon cynilo gorau | HelpwrArian 18 Medi 2023

Cymharu’r cyfrifon cynilo gorau a gwneud y gorau o’r llog. Dysgu sut i ddod o hyd i’r prif gyfrifon dim rhybudd, bondiau cyfradd sefydlog a chyfrifon cynilo rheolaidd.

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.