Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012
Page 1 of 2
Blog
Sut wyf yn dod o hyd i’m hen bensiynau? Sut wyf yn dod o hyd i’m hen bensiynau? 28 October 2021

Os ydych wedi cael llawer o swyddi ac felly llawer o botiau pensiwn dros eich oes efallai eich bod wedi colli ychydig ar y ffordd. Gall HelpwrArian eich helpu i ddod o hyd iddynt.

Blog
Cyllideb Hydref ac Adolygiad Gwariant 2021 – beth rydych angen gwybod Cyllideb Hydref ac Adolygiad Gwariant 2021 – beth rydych angen gwybod 27 October 2021

Sut y bydd cyllid eich cartref yn cael ei effeithio dros y misoedd nesaf? Darganfyddwch beth mae'r llywodraeth wedi'i gyhoeddi yn ei Chyllideb Hydref 2021.

Blog
Y cysylltiad rhwng arian ac iechyd meddwl Y cysylltiad rhwng arian ac iechyd meddwl 06 October 2021

Os ydych yn wynebu problemau gyda'ch cyllid, neu'ch iechyd meddwl, cofiwch nad ydych ar eich pen eich hun.

Blog
HelpwrArian yn Gymraeg – y Cynllun Iaith Gymraeg HelpwrArian yn Gymraeg – y Cynllun Iaith Gymraeg 30 September 2021

Gwybodaeth am yr ymgynghoriad Cynllun Iaith Gymraeg, gan gynnwys ei bwrpas a sut y gallwch ddweud eich dweud.

Blog
Mae angen i ni siarad am y Nadolig Mae angen i ni siarad am y Nadolig 21 September 2021

Sut i siarad â’ch ffrindiau a theulu am gyllidebu yn ystod y Nadolig.

Blog
Ysgariad a’ch pensiwn: yr hyn sydd angen i chi ei wybod Ysgariad a’ch pensiwn: yr hyn sydd angen i chi ei wybod 13 September 2021

Gall y profiad o ysgaru neu o ddiddymiad fod yn straen mawr ar bawb sy'n gysylltiedig â’r peth. Mae'n gyfnod anodd yn emosiynol, ond gall hefyd gael effaith negyddol ar eich arian.

Blog
Sut i adnabod ac osgoi sgamiau pensiwn Sut i adnabod ac osgoi sgamiau pensiwn 12 September 2021

Peidiwch â gadael i eraill fwynhau eich ymddeoliad - dyma sut i adnabod ac osgoi sgamiau pensiwn, yn ogystal â'r hyn y gallwch ei wneud os ydych chi'n meddwl eich bod chi wedi dioddef. 

Blog
Rhaglen HelpwrArian O’r Soffa i Ffitrwydd Ariannol Rhaglen HelpwrArian O’r Soffa i Ffitrwydd Ariannol 26 July 2021

Bydd ein cynllun naw wythnos rhad ac am ddim a hyblyg yn eich helpu i fagu’ch hyder i reoli eich arian.

Blog
Cyflwyno’ch HelpwrArian - pwy ydym a sut gallwn eich helpu Cyflwyno’ch HelpwrArian - pwy ydym a sut gallwn eich helpu 30 June 2021

Mae HelpwrArian yma i'ch helpu i fagu mwy o hyder wrth reoli'ch arian. Rydym am ddim i’w ddefnyddio, yn diduedd, ac wedi’i gefnogi gan y llywodraeth.

Blog
Torrwch gost cinio Nadolig Torrwch gost cinio Nadolig 01 December 2020

Rydym yn rhannu rhai awgrymiadau a thriciau defnyddiol i gadw rheolaeth ar gost eich siopa Nadolig a chael gwledd Nadoligaidd gofiadwy heb dorri'r banc.

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.