Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Paru cyfraniadau

Bydd rhai cyflogwyr yn talu mwy i'ch pensiwn gweithle os cytunwch i gynyddu eich cyfraniadau hefyd. Gelwir hyn yn ‘paru cyfraniadau’. Gallai eich helpu i adeiladu eich cynilion ymddeol yn gyflymach - ond gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gallu fforddio talu mwy i mewn.

Pensiynau a chyfraniadau gweithle

Os ydych yn aelod o gynllun pensiwn gweithle, efallai y bydd eich cyflogwr yn cyfrannu at eich pot pensiwn. Yn aml, bydd cyflogwyr yn cyfrannu cyfran o'ch cyflog.

Bydd rhai cyflogwyr yn cytuno i dalu mwy i'ch pot pensiwn os cytunwch i gynyddu eich cyfraniadau hefyd.

Y peth gorau yw gwirio â'ch cyflogwr i weld a yw'n cynnig hyn, a lefel y cyfraniadau y gallent eu gwneud.

Bydd gan y mwyafrif o gyflogwyr derfyn ar y cyfraniadau ychwanegol y byddant yn cyfateb.

A allwch fforddio gwneud cyfraniadau ychwanegol?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu fforddio unrhyw gyfraniadau uwch. Mae fel arfer yn bosibl lleihau eich cyfraniadau - ond efallai y byddwch hefyd yn colli unrhyw gyfraniadau ychwanegol y mae eich cyflogwr yn eu gwneud.

arrow icon
arrow icon

Enghraifft o baru cyfraniadau

Mae Jane yn ennill £20,000 y flwyddyn ac yn aelod o gynllun pensiwn gweithle ei chyflogwr.

Mae hi'n cyfrannu 3% o'i chyflog i'w phot pensiwn, ac mae ei chyflogwr yn cyfrannu 5%.

Mae cyflogwr Jane wedi cytuno i gyfateb â’i chyfraniadau rhwng 3% ac 8% o’i chyflog.

Mae Jane yn ystyried cynyddu ei chyfraniadau er mwyn i'w chyflogwr gytuno i gyfateb â’i chyfraniadau ychwanegol.

Ar hyn o bryd, mae Jane yn talu 3% o'i chyflog o £20,000 (£600) i'w phensiwn bob blwyddyn, tra bod ei chyflogwr yn talu 5% (£1,000) y flwyddyn.

Felly, cyfanswm y cyfraniad a delir i’w phot pensiwn yw £1,600 y flwyddyn (telir cyfraniadau Jane o’i chyflog cyn didynnu treth).

Os bydd Jane yn cynyddu ei chyfraniadau i 8% o'i chyflog, bydd yn talu £1,600 y flwyddyn i'w phot pensiwn. Mae ei chyflogwr wedi cytuno i gyfateb â chyfraniad ychwanegol 5% Jane - gan wneud cyfanswm eu cyfraniadau ychwanegol yn 10%. Mae hyn yn golygu eu bod yn talu £1,000 ychwanegol y flwyddyn yr un.

Mae hyn yn cynyddu cyfanswm y cyfraniad i £ 3,600 y flwyddyn.

Beth yw'r budd i Jane?

Cyn

- Cyfradd Cyfraniad Sylfaen Swm Cyfraniad Sylfaen

Jane

3%

£600

Ei chyflogwr

5%

£1,000 

Cyfanswm o £1,600 yn cael ei dalu i mewn i bensiwn Jane os yw hi'n talu £600.

Ar ôl

- Cyfradd Cyfraniad Sylfaen Swm Cyfraniad Sylfaen Cyfradd paru Cyfraniad cyfatebol

Jane 

3% 

£600 

5% 

£1,000 

Ei chyflogwr

5% 

£1,000 

5% 

£1,000 

Mae cyfanswm o £ 3,600 yn cael ei dalu i mewn i bensiwn Jane os yw hi'n talu £1,600. Mae hynny'n £ 1,000 y flwyddyn yn ychwanegol gan ei chyflogwr.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.