Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Esbonio morgeisi llog yn unig ac ad-dalu

Ar hyn o bryd, y rhan fwyaf o forgeisiau sy’n cael eu cynnig yw’r hyn a elwir yn ‘morgeisi ad-dalu’. Dyma lle rydych chi'n talu cyfalaf a llog yn ôl ar yr un pryd. Darganfyddwch fwy am ystyr hyn .Ar hyn o bryd, y rhan fwyaf o forgeisiau sy’n cael eu cynnig yw’r hyn a elwir yn ‘morgeisi ad-dalu’. Dyma lle rydych chi'n talu cyfalaf a llog yn ôl ar yr un pryd. Darganfyddwch fwy am ystyr hyn .

Beth yw cyfalaf a llog?

Mae dwy ran i forgais:

 • Cyfalaf: yr arian rydych yn ei fenthyg
 • Llog: y tâl a wneir gan y benthyciwr ar y swm sy'n ddyledus gennych.
arrow icon

Morgais cyfalaf ac ad-dalu

Morgais cyfalaf ac ad-dalu yw'r math mwyaf cyffredin o forgais sy'n cael ei gynnig ar hyn o bryd. Gyda’r math hwn o forgais, byddwch yn gwneud ad-daliadau misol am gyfnod y cytunwyd arno (a elwir y ‘term’) nes eich bod wedi talu’r cyfalaf a’r llog yn ôl.

Mae hyn yn golygu y bydd y swm sy'n ddyledus gennych yn mynd yn llai bob mis ac, cyhyd â'ch bod yn cadw'r ad-daliadau i fyny, a bydd eich morgais yn cael ei ad-dalu ar ddiwedd y tymor. Mae’r term fel arfer yn 25 mlynedd.

Yna mae rhaid i chi hefyd benderfynu ar y math o gyfradd llog sydd eisiau arnoch ar eich morgais ad-dalu. Gallwch ddewis gosod y gyfradd llog dros amser, neu newidiol – sy'n golygu y gall y gyfradd llog godi neu ostwng.

arrow icon

Morgais llog yn unig

Math arall o forgais yw morgais llog yn unig. Gyda'r math hwn dim ond ar y swm y gwnaethoch ei fenthyg bob mis y byddwch yn talu'r llog sy'n ddyledus, ac yn ad-dalu'r cyfalaf ar ddiwedd tymor y morgais.

Fodd bynnag, ychydig iawn o forgeisiau llog yn unig a gynigir bellach. Os ydyn nhw, mae hynny fel arfer mewn amgylchiadau arbennig fel prynu-i-osod neu os ydych yn nes ymlaen mewn bywyd. 

Mae hyn oherwydd nad oedd gan lawer o bobl y cynigiwyd morgeisi llog yn unig iddynt yn y gorffennol unrhyw fodd i dalu'r cyfalaf yn ôl ar ddiwedd y tymor.

Tynhawyd y rheolau benthyca morgeisi ar forgeisiau llog yn unig yn 2012. Ond cymerodd llawer o bobl y morgeisi hyn cyn hynny ac maent yn dod i ddiwedd eu tymor morgais heb unrhyw ffordd o dalu'r morgais yn ôl.

Os oes gennych forgais llog yn unig ac na allwch ad-dalu'r cyfalaf, cysylltwch â'ch benthyciwr cyn gynted â phosibl i drafod eich opsiynau. Gorau po gyntaf i chi wneud hyn cyn i'ch morgais ddod i ben. 

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.