Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sut gall credydau Yswiriant Gwladol helpu i roi hwb i’ch Pensiwn y Wladwriaeth

Mae hawl Pensiwn y Wladwriaeth yn seiliedig ar nifer y blynyddoedd rydych wedi talu Yswiriant Gwladol neu wedi derbyn credydau Yswiriant Gwladol.

Beth sydd yn y canllaw hwn

Beth yw credydau Yswiriant Gwladol?

Mae credydau Yswiriant Gwladol yn ffordd o gynnal eich cofnod Yswiriant Gwladol pan na fyddwch yn gwneud cyfraniadau Yswiriant Gwladol. Maent yn eich helpu i adeiladu ‘blynyddoedd cymwys’, sy’n cyfrif tuag at eich hawl gyffredinol.

arrow icon

Mae gennych hawl i gredydau Yswiriant Gwladol os ydych:

 • yn, neu wedi bod yn hawlio budd-daliadau oherwydd afiechyd neu ddiweithdra.
 • ar, neu wedi bod ar, dâl mamolaeth, tadolaeth neu fabwysiadu
 • yn, neu wedi bod yn, gofalu am blentyn o dan 12 oed
 • ar, neu wedi bod ar, gwrs hyfforddi cymeradwy
 • yn briod â, neu'n bartner sifil i, aelod o'r lluoedd arfog ac aethoch â'ch partner ar bostiad tramor
 • ar, neu wedi bod ar, wasanaeth rheithgor
 • wedi bwrw dedfryd o garchar am euogfarn a gafodd ei dileu yn ddiweddarach.   

Gellir ôl-ddyddio ceisiadau am rai credydau am nifer o flynyddoedd, felly mae bob amser yn werth gwirio i weld a ydych yn gymwys.

arrow icon

Mae LCP hefyd wedi creu canllaw i helpu pobl i ddeall beth gallant ei gael. Mae'n amlinellu credydau sydd ar gael a sut mae pobl yn colli allan yn y pen draw.

arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.