Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Eich pensiwn os ydych yn gweithio rhan amser

Os ydych yn gweithio'n rhan amser, ni ddylech gael eich trin yn wahanol na chyflogai llawn amser sy'n gwneud yr un swydd.

Ymrestru awtomatig

Nid yw gweithio'n rhan-amser yn golygu y dylid eich trin yn wahanol na rhywun sy'n gwneud yr un swydd sy'n gweithio'n llawn amser.

Mae hyn yn golygu bod gennych yr un hawliau i ymuno â chynllun pensiwn gweithle eich cyflogwr neu i gael eich ymrestru'n awtomatig, os ydych yn gymwys.

arrow icon

Cynllun pensiwn buddion wedi’u diffinio

Os ydych yn aelod o gynllun pensiwn buddion wedi’u diffinio (gan gynnwys pensiwn ‘cyflog terfynol’ neu ‘gyfartaledd gyrfa’), telir incwm ymddeol i chi yn seiliedig ar eich cyflog a pha mor hir rydych wedi gweithio i'ch cyflogwr.

Fel rheol, byddwch yn gwneud cyfraniadau i'r pensiwn ac mae'r rhain yn seiliedig ar eich enillion pensiynadwy.

Mae enillion pensiynadwy yn golygu faint o'ch cyflog yn seiliedig ar eich pensiwn. Bydd rhai cynlluniau yn eu seilio ar ganran o'ch cyflog, ac efallai na fyddant yn cynnwys taliadau bonws na goramser.

Cynllun pensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio

A ydych yn aelod o gynllun pensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio? Yna byddwch yn cronni cronfa bensiwn a all roi incwm ymddeol i chi sy'n seiliedig ar faint rydych chi a'ch cyflogwr yn ei gyfrannu a faint mae hyn yn tyfu.

Mae'r cyfraniadau a wnewch i'r pensiwn yn seiliedig ar eich enillion pensiynadwy.

Mae enillion pensiynadwy yn golygu faint o'ch cyflog mae eich pensiwn yn seiliedig arno.

Bydd rhai cynlluniau yn eu seilio ar ganran o'ch cyflog, ac efallai na fyddant yn cynnwys taliadau bonws na goramser.

arrow icon

Eich hawliau pensiwn fel gweithiwr rhan-amser

Gan fod eich enillion fel gweithiwr rhan-amser yn debygol o fod yn is na rhywun sy'n gweithio'n llawn amser – mae'r hyn a gewch ar ôl ymddeol hefyd yn debygol o fod yn is.

Ond, os credwch nad ydych yn derbyn yr un hawliau pensiwn â chyflogai amser llawn sy'n gwneud yr un gwaith â chi – gallwch wneud cais am yr hawliau y dylech fod wedi'u cael.

Mae'r hawliau hyn yn cynnwys::

 • cael cyfle i ymuno â chynllun pensiwn gweithle eich cyflogwr
 • cael eich ymrestru'n awtomatig yng nghynllun pensiwn gweithle eich cyflogwr, os ydych yn gymwys.

Ond cyn i chi wneud cais, mae'n syniad da ei drafod yn gyntaf â'ch cyflogwr neu gynrychiolydd undeb llafur.

Mae gennych hawl i gael datganiad ysgrifenedig o'r rhesymau dros y driniaeth gan eich cyflogwr. Bydd angen i chi wneud y cais yn ysgrifenedig, a bydd rhaid i'r cyflogwr ysgrifennu yn ôl cyn pen 21 diwrnod.

Os nad ydych yn fodlon bod cyfiawnhad gwrthrychol i'r rheswm a roddwyd - efallai y gallwch fynd ag achos i dribiwnlys cyflogaeth.

arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.