Map safle

Dewch o hyd i’ch ffordd o gwmpas wefan HelpwrArian

Darganfyddwch pa fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt, sut i wneud cais amdanynt, pryd rydych yn gymwys, a beth i'w wneud os bydd pethau'n mynd o chwith.

Eisiau gwneud yn well â'r arian rydych yn ei ddefnyddio bob dydd? Edrychwch ar ein canllawiau. Cewch help â bancio, ceir ac yswiriant - ynghyd â chredyd a benthyca.

Yn gofalu am aelodau o'r teulu, yn disgwyl babi, neu fod gennych broblemau teuluol fel salwch neu ysgariad? Mae gennym ganllawiau hawdd eu deall i'ch helpu.

Os ydych yn cael problemau â dyledion, angen gwneud cwyn am wasanaeth ariannol neu os ydych yn poeni am gael eich twyllo, bydd yr adran hon yn eich helpu.

Mae cynilo arian - p'un ai am ddiwrnod glawog neu rhywbeth arbennig - yn aml yn haws dweud na gwneud. Os yw hynny'n swnio fel chi, edrychwch ar yr adran hon.

Cartrefi fel arfer yw'r pethau drutaf y mae unrhyw un ohonom erioed yn eu prynu. Dyna pam rydym wedi llunio adran ar ddeall eich arian wrth brynu a rhentu.

P'un a ydych newydd ddechrau meddwl am eich ymddeoliad, ar fin ymddeol, neu wedi ymddeol ers cryn amser, mae gennym ganllawiau ar eich cyfer.

P'un a ydych yn gweithio'n llawn amser, yn rhan amser, yn hunangyflogedig neu'n wynebu cael eich diswyddo, mae'r adran hon ar eich cyfer.

Yn poeni am eich sefyllfa ac angen siarad â rhywun? Pwrpas yr adran hon yw eich helpu i ddarganfod pryd i gael cyngor a ble i fynd.

Darganfyddwch pwy ydyn ni, a beth rydyn ni'n ei wneud, gan gynnwys ein tîm Partneriaethau.

Beth bynnag yw’ch ymholiad, rydym yma i’ch helpu, gan gynnwys trefnu apwyntiad gyda ni.

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i'r parth: moneyhelper.org.uk.

Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.