Newidiadau pensiwn ac ymddeoliad ar ôl Brexit

Nawr bod y DU wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd (UE), darganfyddwch sut y gallai hyn effeithio ar eich pensiwn preifat, Pensiwn y Wladwriaeth neu flwydd-dal.

Ble i fynd am ragor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ar fudd-daliadau a phensiynau sy’n esbonio hawliau dinasyddion o’r DU sy’n byw yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) neu’r Swistir o 31 Rhagfyr 2020:

Am wybodaeth ar fudd-daliadau a phensiynau sy’n esbonio hawliau dinasyddion yr UE neu’r Swistir sy’n byw yn y DU o 31 Rhagfyr 2020:

Taliadau Pensiwn y Wladwriaeth

Mae’ch Pensiwn y Wladwriaeth yn gallu cael ei dalu i unrhyw fanc o’ch dewis, gan gynnwys banc sydd yn y wlad rydych chi’n byw ynddi.

Bydd angen arnoch y rhif cyfrif banc rhyngwladol (IBAN) a rhifau cod adnabod banc (BIC) os oes gennych gyfrif dramor.

Byddwch yn cael eich talu yn yr arian lleol. Gallai hynny olygu y gallai’r swm a gewch newid oherwydd cyfraddau cyfnewid.

Beth i’w wneud os ydych chi wedi cael gwybod bod eich cyfrif banc yn y DU yn cau

Os ydych chi’n byw dramor ac wedi derbyn rhybudd bod y cyfrif banc yn y DU rydych chi’n derbyn taliadau incwm pensiwn iddo ar fin cael ei gau, mae’n bwysig i wirio gyda’ch darparwr pensiwn pa opsiynau talu meant yn eu cynnig i gwsmeriaid sy’n byw dramor heb gyfrif banc yn y DU. Mewn llawer o achosion byddant yn gallu talu’ch incwm i fanc dramor o’ch dewis chi, hynny yw, cyfrif banc lleol yn eich gwlad breswyl neu yn yr EEA.

Fel arall, edrychwch os yw’n bosibl i sefydlu cyfrif gyda banc o’r DU sy’n gweithredu yn y wlad rydych yn byw ynddi a threfnwch i’ch incwm gael ei dalu yno. Gwiriwch eich bod yn gallu ateb meini prawf cymhwysedd y banc i agor cyfrif banc newydd ac y bydd y cyfrif yn ateb eich anghenion. Er enghraifft, a yw’n gofyn i chi gael isafswm incwm neu adnau gyda nhw.

Os nad yw unrhyw un o’r rhain yn bosibl, gwiriwch a yw eich darparwr pensiwn yn gallu anfon taliad trwy siec i’ch cyfeiriad cartref yn y wlad rydych yn byw ynddi.

Mae’n bwysig hefyd gymryd y camau hyn os ydych yn defnyddio’ch cyfrif banc yn y DU i gyfrannu’n rheolaidd i bensiwn, buddsoddiad neu gynnyrch diogelu.

Os ydych yn dal yn ansicr am beth yw’r opsiwn gorau i chi, gallech geisio cyngor gan gynghorwr ariannol sy’n arbenigo mewn cyngor ariannol i Ddinasyddion y DU sy’n byw dramor a allai helpu.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.