Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sut mae adfer ffioedd banc annheg

Os ydych chi’n wynebu ffioedd gorddrafft gormodol neu ffioedd banc eraill, mae siawns i chi gael ad-daliad neu ddod i drefniant gyda’ch banc, yn enwedig os ydych chi’n wynebu caledi ariannol. Dechreuwch drwy siarad yn uniongyrchol gyda’ch banc. Os nad yw hynny’n gweithio, efallai cewch chi help am ddim.

Oes pwrpas mewn rhoi cynnig ar adfer y ffioedd gorddrafft?

Oes, yn sicr. Mae angen ychydig o ymdrech, ond cofiwch:

 • does gennych chi ddim byd i’w golli -  ar wahân, i amser yn gwneud galwadau neu ysgrifennu llythyrau efallai
 • ni fydd yn costio dim i chi - os oes gennych chi achos, bydd yr ymchwiliad am ddim
 • ni fydd eich banc yn eich cosbi chi - ni chewch eich trin yn wahanol am gwyno.
arrow icon

Pwy all adfer ffioedd?

Gall unrhyw un siarad gyda’u banc neu ysgrifennu atynt i ofyn am ad-daliad. Gall rhai banciau hyd yn oed waredu’r ffi fel arwydd o ewyllys da am eich bod yn gwsmer gwerthfawr.

Bu i ddyfarniad mewn Goruchaf Lys yn 2009 ei gwneud hi’n anoddach hawlio costau yn ôl, fodd bynnag mae’n bosibl gwneud hynny - yn enwedig os ydych dan bwysau ariannol.

Os bydd eich banc yn gwrthod, gallwch bob amser ofyn i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol ymchwilio (am ddim).

Gall Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol helpu os:

 • rydych dan bwysau ariannol difrifol - er enghraifft, os ydych yn cael trafferth prynu pethau hanfodol a thalu biliau, neu efallai eich bod wedi colli eich swydd.
 • mae'r taliadau’n annheg o’i gymharu â’r hyn rydych wedi’i wneud - er enghraifft, os aethoch i orddrafft o £1 ac yna cael ffi o £35
 • rydych yn methu dod allan o gylch dieflig o ffioedd - efallai bod hyn yn wir os yw’r ffioedd yn eich rhoi yn y coch yn ddibaid, ac mae’r gorddrafft yn dal i gostio mwy i chi mewn ffioedd.
arrow icon

Sut mae adfer ffioedd banc

Gallech dedfnyddio Money Saving Expert sydd â’r canllaw gorau ar sut i adfer costau gorddrafft a ffioedd banc annheg.

Bydd eu canllaw yn eich helpu i:

 • penderfynu i gwyno neu beidio
 • cyfrifo faint gewch chi efallai
 • cwyno wrth eich banc
 • ysgrifennu lythyrau cwyno da (drwy ddefnyddio llythyrau sampl a thempledi)
 • mynd â’r mater ymhellach gyda’r Ombwdsmon Ariannol os nad yw eich banc am helpu
arrow icon

Osgoi defnyddio cwmnïau rheoli hawliadau

arrow icon

Mae’r rhan fwyaf o’r canlyniadau chwilio am adfer costau banc yn eich arwain at gwmnïau rheoli hawliadau sydd eisiau rhoi eu dwylo ar eich arian chi. Hefyd, gan fod y rheolau wedi newid yn 2009, mae’r we’n llawn gwybodaeth anghywir am adfer ffioedd banc.

Bydd y cwmnïau hyn codi ffi arnoch am adfer arian – gallwch ei wneud eich hun drwy ddefnyddio’r canllaw uchod ac osgoi talu cyfran o unrhyw ad-daliad.

arrow icon

Pam gawsoch chi’ch cosbi yn y lle cyntaf?

Nid oes unrhyw un eisiau taliadau gorddrafft - ond cyn i chi gwyno, gofynnwch i'ch hun pam y cawsoch eich cyhuddo:

 • A ddarllenoch chi’r print mân? Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall am beth allwch chi gael eich cosbi. Er enghraifft, efallai y cewch eich cosbi am fynd i orddrafft am swm bach, am gyfnod byr o amser.
 • Ydych chi’n brwydro â dyled? Os felly, mae llawer o sefydliadau a all helpu gyda chyngor cyfrinachol am ddim.
 • Allech chi reoli eich arian yn well?
arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.