Dewch i ymuno â’n cymunedau ar-lein - Sgwrsio â ni ac eraill sydd yn eich sefyllfa

Cyhoeddwyd ar:

Beth bynnag yw eich sefyllfa ariannol, mae gennym ni y grŵp Facebook ar eich cyfer. Maent yn llawn aelodau sydd mewn sefyllfa debyg i chi, neu sydd eisoes wedi cael y profiad - felly gallwch ofyn cwestiynau (yn ddienw os dymunwch), rhannu awgrymiadau a syniadau a theimlo’n rhan o gymuned sy’n tyfu.

Grŵp cymorth Costau Byw – gan Helpwrarian

Yn y grŵp hwn rydym yn siarad am bob peth ynghylch costau byw cynyddol Yn agor mewn ffenestr newydd Yn pendroni sut i gael dau ben llinyn ynghyd? Oes gennych gwestiynau budd-daliadau? Eisiau sgwrsio a rhannu rhwystredigaethau? Dyma’r lle i chi.

Cymuned cyllidebu a Chynilo – gan Helpwrarian

Mae’r grŵp prysur hwn yn llawn pobl yn rhannu awgrymiadau a syniadau ar sut i fod yn well wrth gyllidebu a chynilo.Yn agor mewn ffenestr newydd Os ydych chi eisiau gweithio ar reoli eich arian, dewch i gymryd rhan.

Cymuned cymorth dyled – gan Helpwrarian

Ydych chi’n poeni am eich dyledion?Yn agor mewn ffenestr newydd Mae’r grŵp hwn yn lle cydymdeimladol gydag aelodau sydd mewn sefyllfa debyg i chi.  Nid yw rhai wedi dechrau eu taith allan o ddyled, tra bod eraill ymhell ar y ffordd. Mae hwn yn lle diogel a di-farn i sgwrsio, a gallwch ofyn cwestiynau i ni hefyd.

Eich pensiwn a chynllunio ar gyfer y dyfodol – gan Helpwrarian

Ein grŵp mwyaf newydd (ond hynod boblogaidd) sydd wedi cael ei greu ar gyfer pawb sy’n cynllunio ar gyfer ymddeoliadYn agor mewn ffenestr newydd  Mae arbenigwyr pensiynau Helpwrarian yn monitro’r swyddi a’r sylwadau i’ch helpu i ddatrys y pryderon hynny am hen bensiynau yn y gweithle neu beth i’w wneud pan fydd hi’n amser ymddeol. Dewch i ddweud helo!

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.