Pwy ydym ni

Gwneud eich dewisiadau arian a phensiwn yn gliriach

Mae HelpwrArian yma i helpu, er mwyn i chi symud ymlaen â bywyd. Yma i dorri trwy'r jargon a'r cymhlethdod, egluro beth rydych angen ei wneud a sut y gallwch ei wneud. Yma i'ch rhoi mewn rheolaeth, â chymorth diduedd am ddim sy'n gyflym i'w ddarganfod, yn hawdd ei ddefnyddio ac yn cael ei gefnogi gan y llywodraeth.

Beth bynnag fo'ch amgylchiadau neu'ch cynlluniau, mae HelpwrArian ar eich ochr. Ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb, rydym yma i roi arweiniad clir i chi ar arian a phensiynau. Gallwn hefyd eich cyfeirio at wasanaethau dibynadwy, os ydych angen mwy o gymorth.

Yn agored i bawb, mae HelpwrArian yn helpu pobl i glirio eu dyledion, lleihau gwariant a gwneud y gorau o'u hincwm. Er mwyn cefnogi anwyliaid, cynlluniwch ymlaen llaw ar gyfer pryniannau mawr a darganfod am hawliau. I adeiladu cynilion a phensiynau, a gwybod eu hopsiynau.

Am yr help am arian mewn un lle, sydd am ddim i'w ddefnyddio, chwiliwch am HelpwrArian.

HelpwrArian a Gwasanaeth Arian a Phensiynau

Mae HelpwrArian yn wasanaeth am ddim sy’n cael ei ddarparu gan Wasanaeth Arian a Phensiynau.

Mae Gwasanaeth Arian a Phensiynau yn gorff hyd braich, a noddir gan Adran Gwaith a Phensiynau. Mae ganddo ymrwymiad ar y cyd i sicrhau bod gan bobl ledled y DU arweiniad a mynediad at y wybodaeth maent ei angen i wneud penderfyniadau ariannol effeithiol dros eu hoes.

Mae'n cael ei ariannu gan ardollau ar y diwydiant gwasanaethau ariannol a chynlluniau pensiwn.

O ble daeth HelpwrArian?

Mae HelpwrArian yn dwyn cymorth a gwasanaethau tri darparwr arweiniad ariannol a gefnogir gan y llywodraeth: Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau a Pension Wise.

Mae’n gwneud dod o hyd i’r help cywir yn gyflymach ac yn haws.

O 7 Mehefin, ni yw eich HelpwrArian.

Os ydych eisiau bod yn bartner

I gael mwy o wybodaeth ar sut y gallwn eich cefnogi i feithrin lles ariannol yn eich gweithleYn agor mewn ffenestr newydd, ewch i wefan MaPS neu cysylltwch â'n Tîm PartneriaethauYn agor mewn ffenestr newydd ag unrhyw ymholiadau neu geisiadau.

Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.