Cynllun iaith Cymraeg

Mae Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 yn gosod dyletswydd ar y sector cyhoeddus i drin Cymraeg a Saesneg yn gyfartal wrth ddarparu gwasanaethau i'r cyhoedd. Mae'r Ddeddf hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i bob corff cyhoeddus sy'n darparu gwasanaethau i'r cyhoedd yng Nghymru baratoi cynllun iaith Gymraeg. Rydym yn cydnabod bod gan y Gymraeg statws swyddogol yng Nghymru fel y mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 wedi'i hymgorffori.

Mae'r cynllun hwn yn nodi sut y byddwn yn darparu'r gwasanaethau hynny yn Gymraeg. Mae dwy egwyddor yn sylfaen i’n gwaith:

 • Yng Nghymru, ni ddylai’r iaith Gymraeg cael ei thrin yn llai ffafriol na’r iaith Saesneg.
 • Dylai pobl yng Nghymru gallu byw eu bywydau trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg os y dymunir.

Beth rydym yn ei wneud

Mae HelpwrArian yn rhan o Wasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) sydd yn cadw at ei Gynllun iaith CymraegYn agor mewn ffenestr newydd

Mae'r cynllun yn cwmpasu'r ystod lawn o wasanaethau a gweithrediadau yng Nghymru, gan gynnwys gwasanaethau uniongyrchol a gwasanaethau a gomisiynir, partneriaethau, cyhoeddiadau, recriwtio a phrosesau AD.

Trwy www.helpwrarian.org.uk gall ein cwsmeriaid cael mynediad at gymorth am eu materion arian yn Gymraeg ar-lein, dros y ffôn, a thrwy WhatsApp a gwesgwrs.

Mae gan wefan MoneyHelper botwm ‘Cymraeg’ ar ben bob tudalen. Mae hwn yn mynd â'r   defnyddiwr i’r cynnwys Cymraeg sy’n adlewyrchu’r Saesneg yn uniongyrchol ar yr holl gynnwys ar-lein sy’n cael ei chynnwys gan Gynllun yr Iaith Gymraeg MaPS. Mae’r holl erthyglau statig ar y wefan hefyd ar gael yn Gymraeg (heblaw am gynnwys etifeddol - hynny yw, nid yw rhai o’r cynnwys o’n sefydliadau rhagflaenol - a hefyd efallai na fydd safleoedd cymharu rydym yn cysylltu â nhw ond nad ydynt yn cael eu cynhyrchu gan MaPS ar gael yn Gymraeg o bryd i’w gilydd)

Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.