Polisi cwcis

Beth yw cwcis?

Ffeil fach sy’n cynnwys llythrennau a rhifau yw cwci, a bydd yn cael ei lawrlwytho i’ch cyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld â gwefan. Mae nifer o wefannau’n defnyddio cwcis ac maent yn gallu gwneud llawer o bethau, fel cofio eich dewisiadau, cofnodi’r hyn rydych wedi’i roi yn eich basged siopa a chyfri nifer y bobl sy’n edrych ar wefan.

Cwcis personol (First-party cookies)

Mae cwcis personol yn cael eu gosod gan y wefan rydych yn ymweld â hi, a dim ond y safle hwnnw sy’n gallu eu darllen.

Cwcis trydydd parti

Mae cwcis trydydd parti yn cael eu gosod gan sefydliad gwahanol i berchennog y wefan rydych yn ymweld â hi. Er enghraifft, efallai bod y wefan yn defnyddio cwmni dadansoddi trydydd parti a fydd yn gosod ei gwci ei hun i gyflawni’r gwasanaeth hwn. Yn ogystal, efallai bod y wefan rydych yn ymweld â hi yn cynnwys deunydd sydd wedi cael ei osod gan YouTube, er enghraifft, ac mae’n bosibl bod y safleoedd hyn yn gosod eu cwcis eu hunain.

Yn bwysicach na hynny, mae’n bosibl bod gwefan yn defnyddio rhwydwaith hysbysebu trydydd parti i gyflwyno hysbysebion wedi’u targedu ar y wefan. Efallai eu bod hefyd yn gallu tracio’r hyn y byddwch yn edrych arno ar wahanol safleoedd. Mae’n bwysig nodi nad oes cwcis hysbysebu wedi’u gosod ar gyfer pobl a fydd yn ymweld â gwefannau’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau (HelpwrArian, Strategaeth Gallu Ariannol ar gyfer y DU, Cynllun Dangosfwrdd Pensiynau a datganiad Standard Financial).

Cwcis sesiwn

Dim ond dros dro yn ystod sesiwn bori y mae cwcis sesiwn yn cael eu cadw, ac maent yn cael eu dileu o ddyfais y defnyddiwr wrth gau’r porwr.

Cwcis parhaus

Mae’r math hwn o gwci yn cael ei gadw ar eich cyfrifiadur am gyfnod penodol (blwyddyn neu fwy fel arfer), ac nid yw’n cael ei ddileu wrth gau’r porwr. Mae cwcis parhaus yn cael eu defnyddio pan fydd arnom angen gwybod pwy ydych am fwy nag un sesiwn bori. Er enghraifft, rydym yn defnyddio’r math hwn o gwci i storio eich dewisiadau, er mwyn gallu eu cofio y tro nesaf y byddwch yn ymweld â’r wefan.

Sut allaf reoli fy nghwcis?

Gallwch newid eich dewisiadau cwci ar unrhyw adeg. Fel arall, mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth ar y mwyafrif o gwcis trwy osodiadau'r porwr. I ddarganfod mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi'u gosod, ewch i www.aboutcookies.org neu www.allaboutcookies.org

Rheolyddion y porwr

Gallwch ddefnyddio eich porwr gwe (e.e. Internet Explorer) i wneud y canlynol:

 • dileu pob cwci
 • rhwystro pob cwci
 • caniatáu pob cwci
 • rhwystro cwcis trydydd parti
 • clirio pob cwci wrth gau’r porwr
 • agor sesiwn ‘pori’n breifat’, a
 • gosod ychwanegion ac ategion i ehangu gallu’r porwr.

Ble gallwch gael gwybodaeth am reoli cwcis

Pa fath o gwcis rydym yn eu defnyddio?

Cwcis personol

Rydym yn defnyddio nifer o gwcis i sicrhau bod y safle’n gweithio, ac i ddadansoddi a chymharu pwy sy’n ymweld â’n safleoedd a pha fath o declyn maent yn ei ddefnyddio. O hyn, gallwn ddylunio gwasanaethau a phrofiadau gwell i ymwelwyr. Mae’r tabl canlynol yn dangos y cwcis rydym yn eu defnyddio, eu defnydd, a phryd maent yn dod i ben a’u categori:

Enw’r Cwci Defnydd Cynnwys Nodweddiadol Dod i ben

_public-website_session

Dynodydd sesiwn

BAh7CEkiD3Nlc3Npb25faWQGOgZFRkkiJWY4MGQwN2Y5ZjNiZjBhZjNkMjYxZmExNjk0MDAzZmM0BjsAVEkiE3VzZXJfcmV0dXJuX3RvBjsARiIgL2VuL2FydGljbGVzL21hbmFnaW5nLW1vbmV5SSIQX2NzcmZfdG9rZW4GOwBGSSIxQ0s1Qmc4dGd1dzFDTVVxYUdXNklFUk5QaURFVkdoSlJ2ellQczlqVnhJQT0GOwBG–21c1ddf4e19d067dcb 30de32de40ea456ea1d9b5

Sesiwn

_web_tracking

Anfon dynodydd sesiwn (ar draws sesiynau) i IPS er mwyn tracio defnyddiwr

b9f1f00ec4c8a00d47d0b133c9cf63bf

Blwyddyn

_jid

Dynodydd sesiwn

1335776339539805355

Sesiwn

Cookietest

Mae’n dweud wrth y gwiriad iechyd a yw cwcis a Javascript wedi’u galluogi ar eich porwr

gwir

Sesiwn

js_enabled

Mae’n dweud wrth y gwiriad iechyd a yw cwcis a Javascript wedi’u galluogi ar eich porwr

gwir

Sesiwn

HasClickedExternalLink

Mae’n dweud wrth y gwiriad iechyd a ydych wedi clicio ar ddolen allanol. Diben hyn yw ein galluogi i’ch rhybuddio os byddwch yn gadael ein gwefan

Sesiwn

qHistory_temp

Mae’n cofio’r atebion i’ch cwestiynau dros dro tra byddwch yn defnyddio’r gwiriad iechyd, ac yn ein galluogi i roi eich cynllun gweithredu i chi. Mae’r cwci hwn yn awtomatig dileu, ac felly does neb arall yn gallu gweld eich atebion

17032

20120628

False#Q0A

17033

HAPPY

20120628

17036#

Session

20120628

ActionPlanState

Mae’n cofio pa rannau o’ch cynllun gweithredu sydd wedi’u mwyhau ar hyn o bryd. Felly os byddwch yn cofrestru ac yn dychwelyd at y gwiriad iechyd yn nes ymlaen, bydd yr un fath â phan wnaethoch adael

30 diwrnod

cm_vid

Mae’n ein helpu i weld pa mor effeithiol yw ein hysbysebion ymgyrchu. Maent yn ein galluogi i ddeall beth y mae ymwelwyr yn dymuno ei ddefnyddio a beth nad ydynt yn dymuno ei ddefnyddio, er mwyn i ni allu gwella’r gwasanaeth a ddarperir i chi

Sesiwn

cm_medium

Mae’n ein helpu i weld pa mor effeithiol yw ein hysbysebion ymgyrchu. Maent yn ein galluogi i ddeall beth y mae ymwelwyr yn dymuno ei ddefnyddio a beth nad ydynt yn dymuno ei ddefnyddio, er mwyn i ni allu gwella’r gwasanaeth a ddarperir i chi

Sesiwn

cm_sid

Mae’n ein helpu i weld pa mor effeithiol yw ein hysbysebion ymgyrchu. Maent yn ein galluogi i ddeall beth y mae ymwelwyr yn dymuno ei ddefnyddio a beth nad ydynt yn dymuno ei ddefnyddio, er mwyn i ni allu gwella’r gwasanaeth a ddarperir i chi

Sesiwn

cd_campid

Mae’n ein helpu i weld pa mor effeithiol yw ein hysbysebion ymgyrchu. Maent yn ein galluogi i ddeall beth y mae ymwelwyr yn dymuno ei ddefnyddio a beth nad ydynt yn dymuno ei ddefnyddio, er mwyn i ni allu gwella’r gwasanaeth a ddarperir i chi

Sesiwn

cm_mid

Mae’n ein helpu i weld pa mor effeithiol yw ein hysbysebion ymgyrchu. Maent yn ein galluogi i ddeall beth y mae ymwelwyr yn dymuno ei ddefnyddio a beth nad ydynt yn dymuno ei ddefnyddio, er mwyn i ni allu gwella’r gwasanaeth a ddarperir i chi

Sesiwn

_cookie_notice

Mae’n storio’r ffaith eich bod wedi cael hysbysiad cwcis

y

Diwrnod

_cookie_dismiss_newsletter (Inactive)

Yn dynodi a ddylid arddangos troedyn y newyddlen gludiog neu beidio. (Anweithredol)

cuddio

1 mis (Anweithredol)

_cookie_submit_newsletter (Inactive)

Yn dynodi a ddylid arddangos troedyn y newyddlen gludiog neu beidio. (Anweithredol)

cuddio

Parhaol (30 mlynedd) (Anweithredol)

UZ_TI_dc_value

Yn cadw neges i’w chofio os ydych wedi cwblhau arolwg neu ei ddileu

Sesiwn

UZ_TI_S_{id}

Yn adnabod arolwg a ddangoswyd i chi

Sesiwn

seen_cookie_message

Yn cadw neges er mwyn gadael i ni wybod eich bod wedi gweld ein neges gwci

1 mis

_cfduid

Yn disodli gosodiadau diogelwch os ymddiriedir yn eich peiriant

Sesiwn

Cwci wedi ei osod gan wasanaeth dadansoddi WebTrends, a ddefnyddir i dracio ac adrodd ar ymddygiad ymwelwyr ar wefan er dibenion gwella perfformiad

1 flwyddyn

utmz

Dyma un o’r pedwar prif gwci a osodir gan wasanaeth Google Analytics sy’n galluogi perchnogion gwefannau i dracio’r gwaith o fesur ymddygiad ymwelwyr o ran perfformiad y wefan.

6 mis

__atuvc

Mae’r cwci hwn ynghlwm â’r teclyn cymdeithasol a rennir, AddThis, a drwythir fel arfer mewn gwefannau i alluogi ymwelwyr i rannu cynnwys ag ystod o lwyfannau rhwydweithio a rhai a rennir. Mae’n cadw cyfrif cyfradd ar dudalen a ddiweddarir.

2 flynedd

tpas-accessibility-questionnaire

Parhaol

Cwcis trydydd parti

Rydym yn defnyddio nifer o gwcis i sicrhau bod y safle’n gweithio, ac i ddadansoddi a chymharu pwy sy’n ymweld â’n safleoedd a pha fath o declyn maent yn ei ddefnyddio. O hyn, gallwn ddylunio gwasanaethau gwell a phrofiadau gwell i’r ymwelydd. Mae’r tabl canlynol yn dangos pa gwcis rydym yn eu defnyddio, sut maent yn cael eu defnyddio, pryd maent yn dod i ben a chategorïau’r cwcis:

Enw’r cwci Defnydd Cynnwys nodweddiadol Dod i ben

JSESSIONID

.nr-data.net

Defnyddir i dracio sesiynau defnyddwyr anhysbys.

Byth

AMP_TOKEN

Google Analytics

Yn cynnwys tocyn i’w ddefnyddio i ganfod ID Cleient o wasanaeth ID Cleient AMP. Gwerthoedd eraill posibl yn dynodi optio allan, cais byw neu wall wrth ganfod ID cleient o wasanaeth ID Cleient AMP.

30 eiliad hyd at 1 flwyddyn

_ga

Google Analytics

Mae hyn yn ein helpu i gyfri faint o bobl sy’n defnyddio’r safle drwy dracio i weld a ydych wedi ymweld o’r blaen.

2 flynedd

_gid

Google Analytics

Mae hyn yn ein helpu i gyfri faint o bobl sy’n defnyddio’r safle drwy dracio i weld a ydych wedi ymweld o’r blaen.

24 awr

_gat

Google Analytics

Defnyddir i reoli cyfradd y ceisiadau i weld tudalennau.

2018-11-19T13:00:53.000Z

__utmb

Google Analytics

Defnyddir i bennu sesiynau/ymweliadau newydd. Caiff y cwci ei greu pan fydd y llyfrgell javascript ar waith ac nid oes unrhyw gwcis utmb yn bodoli. Diweddarir y cwci hwn bob tro yr anfonir data i Google Analytics.

30 munud o’r set/diweddariad

__utma

Google Analytics

Defnyddir i amlygu defnyddwyr a sesiynau. Caiff y cwci ei greu pan fydd y llyfrgell javascript ar waith ac nid oes unrhyw gwcis utma yn bodoli. Diweddarir y cwci hwn bob tro yr anfonir data i Google Analytics.

2 flynedd o’r set/diweddariad

__utmv

Google Analytics

Defnyddir i gadw data amrywiol cyffredin lefel-cwsmer. Caiff y cwci hwn ei greu pan fydd datblygwr yn defnyddio’r dull _setCustomVar ag amrywiaeth cyffredin lefel-cwsmer Defnyddiwyd y cwci hwn hefyd ar gyfer y dull gwrthwynebol _setVa Diweddarir y cwci hwn bob tro yr anfonir data i Google Analytics.

2 flynedd o’r set/diweddariad

__utmt

Google Analytics

Defnyddir i gyfyngu cyfradd y ceisiadau.

10 munud

engaged

Google Analytics

Byth

Byth

ajs_anonymous_id

Hotjar

Mae’n cyfri faint o bobl sy’n defnyddio’r safle drwy dracio i weld a ydych wedi ymweld o’r blaen

1 flwyddyn

_hjDonePolls

Hotjar

Gosodir y cwci hwn wedi i ymwelydd gwblhau pôl gan ddefnyddio’r teclyn Feedback Poll. Caiff ei ddefnyddio i sicrhau nad yw’r un pôl yn ailymddangos os cafodd ei gwblhau eisoes.

365 diwrnod

_hjClosedSurveyInvites

Hotjar

Gosodir y cwci hwn wedi i ymwelydd ryngweithio â popup moddol gwahoddiad Arolwg. Caiff ei ddefnyddio i sicrhau nad yw’r un gwahoddiad yn ailymddangos os cafodd ei ddangos eisoes.

365 diwrnod

_hjMinimizedPolls

Hotjar

Gosodir y cwci hwn wedi i ymwelydd leihau teclyn Feedback Poll. Caiff ei ddefnyddio i sicrhau bod y teclyn yn aros yn fychan wrth i’r ymwelydd ddefnyddio’r safle.

365 diwrnod

_hjMinimizedTestersWidgets

Hotjar

Gosodir y cwci hwn wedi i ymwelydd leihau teclyn Recruit User Testers. Caiff ei ddefnyddio i sicrhau bod y teclyn yn aros yn fychan wrth i’r ymwelydd ddefnyddio’r safle.

365 diwrnod

_hjDoneTestersWidgets

Hotjar

Gosodir y cwci hwn wedi i ymwelydd gyflwyno ei wybodaeth yn y teclyn Recruit User Testers. Caiff ei ddefnyddio i sicrhau nad yw’r un ffurflen yn ailymddangos os cafodd ei gwblhau eisoes.

365 diwrnod

_hjIncludedInSample

Hotjar

Gosodir y cwci sesiwn hwn i adael Hotjar wybod a yw ymwelydd wedi ei gynnwys yn y sampl a ddefnyddir i gynhyrchu twmffedi.

365 diwrnod

_hjShownFeedbackMessage

Hotjar

Gosodir y cwci hwn pan fydd ymwelydd yn lleihau neu’n cwblhau Adborth Mewnol. Gwneir hyn er mwyn i’r Adborth Mewnol lwytho yn fach ar unwaith os byddant yn symud i dudalen arall ble cafodd ei osod i arddangos.

365 diwrnod

iz_uh_ps

Informizely

Caiff data hanesyddol ei gadw yn y cwci dyfalbarhaus.

2019-11-19T12:54:26.000Z

iz_sd_ss

Informizely

Caiff data’r sesiwn ei gadw yng nghwci’r sesiwn.

Byth

iz_uh_ps and_iz_sd_ss_

Informizely

Mae’r teclyn arolwg Informizely yn cadw data anhysbys am ymwelydd sydd ei angen i wneud penderfyniadau ynglŷn â pha bryd i ddangos arolwg, fel y nifer o ymweliadau i’r safle a’r nifer o weithiau yr edrychwyd ar yr arolwg. Caiff data hanesyddol ei gadw yn y cwci dyfalbarhaus “iz_uh_ps” a chedwir data sesiwn yn y cwci sesiwn “iz_sd_ss”.

ajs_anonymous_id

New Relic

Yn cyfrif faint o bobl sy’n defnyddio’r safle drwy dracio i weld a ydych wedi ymweld o’r blaen.

1 flwyddyn

jessionid

New Relic

Defnyddir i gadw adnabyddwr sesiwn er mwyn i New Relic fedru monitro’r nifer o sesiynau ar gyfer rhaglen.

Byth

OptanonAlertBoxClosed

Optimizely

Mae’n galluogi’r wefan i beidio â dangos neges benodol fwy nag unwaith i ddefnyddiwr.

1 flwyddyn

OptanonConsent

Optimizely

Mae’n galluogi atal cwcis ym mhob categori rhag cael eu gosod ym mhorwyr defnyddwyr, pan na roddir caniatâd.

1 flwyddyn

optimizelyBuckets

Optimizely

Mae’n galluogi atal cwcis ym mhob categori rhag cael eu gosod ym mhorwyr defnyddwyr, pan na roddir caniatâd.

6 mis

optimizelySegments

Optimizely

Yn cadw gwybodaeth ar rannu cynulleidfaoedd ar gyfer ymwelydd.

6 mis

optimizelyEndUserId

Optimizely

Mae’r cwci hwn yn adnabyddwr defnyddiwr unigryw.

6 mis

optimizelyPendingLogEvents

Optimizely

Defnyddir fel storfa o weithrediadau’r defnyddiwr rhwng tracio galwadau. Caiff y cwci ei ddileu pan wneir yr alwad dracio.

7 mis

whoson

Whoson

Yn galluogi gwefannau i ymgysylltu ag ymwelwyr drwy sgwrs neges destun tra maent ar y safle.

31/12/2020

CONSENT

YouTube

Mae’r cwcis hyn yn caniatáu i YouTube gasglu gwybodaeth am ddefnydd ar gyfer fideos a gedwir gan YouTube.

20 mlynedd

GPS

YouTube

Mae’r cwcis hyn yn caniatáu i YouTube gasglu gwybodaeth am ddefnydd ar gyfer fideos a gedwir gan YouTube.

1 diwrnod

PREF

YouTube

Mae’r cwcis hyn yn caniatáu i YouTube gasglu gwybodaeth am ddefnydd ar gyfer fideos a gedwir gan YouTube.

2 flynedd

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

Yn caniatáu i YouTube gasglu gwybodaeth am ddefnydd ar gyfer fideos a gedwir gan YouTube i gasglu data ystadegau a pherfformiad ar gyfer fideos a drwythwyd ar YouTube ar ein gwefan.

6 mis

YSC

YouTube

Mae’r cwcis hyn yn caniatáu i YouTube gasglu gwybodaeth am ddefnydd ar gyfer fideos a gedwir gan YouTube.

Byth

Rydym yn defnyddio nifer o gyflenwyr sydd hefyd yn gosod cwcis ar eu gwefannau ar eu rhan. Nid yw Gwasanaeth Arian a Phensiynau na sefydliadau o fewn y grŵp hwn yn rheoli’r modd y mae’r cwcis hyn yn cael eu lledaenu. Dylech ymweld â’r gwefannau trydydd parti i gael mwy o wybodaeth am y rhain.

Os ydych am i ni roi’r gorau i ddefnyddio gwybodaeth bersonol rydym wedi’i chasglu trwy ddefnyddio cwcis ar ein gwefannau, dylech newid eich gosodiadau cwcis. Mewn rhai achosion, efallai y byddwn yn penderfynu cadw gwybodaeth, hyd yn oed os byddwch yn gofyn i ni beidio â gwneud hynny. Gallai hyn fod am resymau cyfreithiol neu reoleiddiol, fel y gallwn barhau i ddarparu ein cynhyrchion a’n gwasanaethau. Byddwn bob amser yn dweud wrthych pam ein bod yn cadw’r wybodaeth.

Gwybodaeth ddefnyddiol arall

Mae nifer o wefannau’n darparu gwybodaeth fanwl am gwcis, gan gynnwys:

 • AllAboutCookies.org ac What are cookies.com
 • Mae gwefan y Ganolfan Hysbysebu ar y Rhyngrwyd Your Online Choices yn eich galluogi i osod cwcis eithrio ar draws gwahanol rwydweithiau hysbysebu.
 • Mae Google wedi datblygu ategyn porwr i ganiatáu i ddefnyddwyr gael eu heithrio o Google Analytics ar draws pob gwefan sy’n defnyddio’r cynnyrch dadansoddi poblogaidd hwn.
 • Mae technolegau newydd fel Do Not Track gan Mozilla yn gadael i chi ddweud wrth wefannau am beidio â’ch dilyn.
 • Mae gan Internet Explorer nodwedd o’r enw Tracking Protection Lists sy’n gadael i chi gyflwyno rhestr o wefannau rydych yn dymuno eu rhwystro.
 • Gallwch hefyd gael mwy o wybodaeth ar Wikipedia
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.