Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sut i drefnu eich apwyntiad Arweiniad Diogelu Pensiwn

Croeso i HelpwrArian. Rydym yma i roi arweiniad diduedd am ddim i wneud eich arian a’ch dewisiadau pensiwn yn gliriach.

Rydych wedi cael eich cyfeirio gan eich darparwr pensiwn am apwyntiad Arweiniad Diogelu Pensiwn am ddim i siarad am drosglwyddo’ch buddion pensiwn.

Cadwch mewn cof bod yr apwyntiad hwn er mwyn eich helpu i ddeall y risg o gael eich twyllo ac osgoi gwneud trosglwyddiad sy'n arwain at golli rhywfaint o’ch cynilion pensiwn neu’r cyfan ohono.

Ewch i’r apwyntiad eich hun. Mae cael rhywun arall i gymryd yr apwyntiad ar eich rhan yn eich rhoi mewn perygl, gan y byddwch yn colli allan ar ganllawiau pwysig.

Os nad ydych yn credu bod angen yr apwyntiad hwn arnoch, cysylltwch â’ch darparwr pensiwn.

Gallwch drefnu drwy ffonio 0800 756 1012 am ddim neu, os ydych chi dramor, drwy ffonio +44 20 7932 5780*

Mae’r llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm amser y DU.

*Efallai y bydd taliadau galwadau rhyngwladol yn berthnasol

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.