Cynilo arian ar gyfer eich priodas

Mae rhywbeth wedi'i fenthyg, rhywbeth glas yn rhy wir o lawer os oes rhaid i chi fforchio cannoedd o bunnoedd mewn llog ar gyfer priodas y telir amdani ar gredyd. Mae cynilo ar gyfer eich priodas yn torri'r gost a'r straen.

Cyfrif cost eich priodas a gosod cyllideb

Os ydych yn dewis pecyn priodas neu’n rhoi eich diwrnod arbennig eich hunan at ei gilydd, gall costau priodas bentyrru.

Mae’n bwysig gosod cyllideb a chadw ati fel nad yw’n cynyddu heb reolaeth.

Gwnewch restr o bopeth fydd angen i chi wario eich arian arno a chwiliwch am y cynnig gorau. Mae’n werth rhoi cynnig ar drafod i gael y pris gorau hefyd.

Gweithio allan faint i’w gynilo bob mis

Byddwch yn realistig ynghylch beth gallwch ei gyflawni a faint y gallwch ei fforddio.

Er enghraifft, os ydych yn bwriadu gwario £5,000 ar gyfer priodas ymhen blwyddyn, bydd angen i chi gynilo oddeutu £400 y mis.

Ond, os byddwch yn dechrau cynilo dwy flynedd cyn y briodas, dim ond £200 y mis fydd angen i chi gynilo.

Dechrau arni

Po gyntaf y dechreuwch gynilo, po hawsaf fydd rheoli'r gost.

Penderfynwch ble i gronni’ch cynilion. Efallai bod gennych eisoes gyfrif banc ar-lein sy’n gadael i chi sefydlu potyn ar wahân ar gyfer y briodas.

Fel arall, agorwch gyfrif cynilo dim rhybudd syml.

Os oes gennych gost fawr ac annisgwyl sy’n llesteirio eich cynllun cynilo, mae rhai cardiau credyd sy’n gallu rhoi llog o 0% ar bryniannau am hyd at flwyddyn, neu hyd yn oed yn hwy.

Mae rhai pobl yn defnyddio’r cardiau hyn i ledaenu’r gost honno dros gyfnod hir o amser, sy’n gallu caniatáu iddynt ddal i roi arian yn eu cyfrif cynilo pob mis.

Mae’r cynigion cardiau credyd hyn yn dod i ben, â’r APR yn mynd yn ôl i gyfradd llawer uwch.

Felly trefnwch daliad Debyd Uniongyrchol i dalu’r balans yn llawn o fewn y cyfnod 0%.

Os oes gennych flwyddyn neu ddwy i gynllunio ymlaen, efallai y byddwch am ystyried cyfrifon sy’n clymu’ch arian ond sy’n cynnig llog gwell. 

Gwefannau cymharu prisiau

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo addas.

Ni fydd pob un wefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly mae’n syniad da i ddefnyddio mwy nag un wefan cyn gwneud penderfyniad. Mae hefyd yn bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion rydych eu hangen cyn prynu neu newid darparwr.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.