Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Polisïau prynu allan unigol

Defnyddiwyd polisïau prynu allan unigol i drosglwyddo hawliau pensiwn a gronwyd mewn cynllun gweithle i bolisi pensiwn unigol.

Beth yw polisïau prynu allan?

Cyflwynwyd polisïau prynu allan yn gynnar yn yr 1980au.

Fe'u defnyddir gan gyflogwyr a gweithwyr i drosglwyddo buddion pensiwn sydd wedi'u cronni mewn pensiwn gweithle i bolisi unigol. Mae hyn fel arfer ar ôl i'r gweithiwr adael gwasanaeth y cyflogwr neu os oedd y cynllun yn dirwyn i ben. 

arrow icon
arrow icon

Sut mae polisïau prynu allan yn gweithio

arrow icon

Mae polisïau prynu allan yn gontractau unigol rhyngoch chi a'r darparwr pensiwn.

Fe'u gelwir hefyd yn bolisïau prynu allan Adran 32 neu'n prynu allan s32. Mae'r darparwr pensiwn fel arfer yn gwmni yswiriant.

Mae llawer o bolisïau prynu allan yn cynnwys nodwedd o'r enw isafswm pensiynau gwarantedig (GMP). Mae hyn yn golygu eu bod yn aml yn cynnwys elfen taliad wedi'i warantu, yn ogystal â'r gyfran buddsoddi.

Mae'r isafswm pensiwn gwarantedig yn cynrychioli incwm pensiwn y byddech wedi'i gael o'r Cynllun Pensiwn y Wladwriaeth sy'n Gysylltiedig ag Enillion (SERPS) - pe na baech wedi eithrio allan trwy gynllun pensiwn y cyflogwr.

Mae isafswm pensiwn gwarantedig yn rhoi incwm gwarantedig i chi am weddill eich oes. Mae o 65 oed i ddynion a 60 oed i ferched. Mae hefyd yn darparu pensiwn i'ch priod os byddwch yn marw gyntaf.

A allaf wneud cyfraniadau yn fy mholisi prynu allan?

Cyn 6 Ebrill 2006, nid oedd yn bosibl cyfrannu at bolisi prynu allan.

Newidiodd hyn yn 6 Ebrill 2006. Ond cymharol ychydig o bolisïau prynu allan a fydd yn derbyn cyfraniadau. Gwiriwch â'ch darparwr a ydych yn gallu cyfrannu.

Pan fyddwch yn ymddeol

Pan fyddwch yn ymddeol, fel arfer mae gennych chi ddewis sut i dynnu'r arian allan. Fel rheol, gallwch gymryd 25% yn ddi-dreth ac yna dewis cael incwm gwarantedig, sefydlu incwm hyblyg, cymryd cyfandaliadau neu gyfuniad o'r cyfan. 

arrow icon

Os yw'ch pensiwn yn cynnwys isafswm pensiwn gwarantedig, yna efallai y bydd yn rhaid i chi gymryd y rhan sy'n ymwneud â hyn fel incwm gwarantedig. Yna gallwch gymryd y rhan o'ch pensiwn nad oes ei angen i ddarparu'r isafswm pensiwn gwarantedig mewn unrhyw ffordd rydych eisiau, fel y disgrifir uchod. Efallai y bydd swm yr arian parod di-dreth y gallwch ei gymryd yn is na 25%, o ystyried hyn.

Os nad oes digon yn eich pensiwn pan fyddwch yn ymddeol i gwmpasu’r holl isafswm pensiwn gwarantedig, yna bydd y darparwr yn gwneud iawn am y diffyg. Yn yr achosion hyn, byddech ond yn cael yr incwm o'r polisi er ei fod yn dibynnu ar sut mae'r pensiwn yn cael ei wneud i fyny. Bydd eich darparwr yn gwneud hyn yn glir i chi

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.