Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sgamiau a data personol ar ôl Brexit

Data personol yw unrhyw wybodaeth sy’n gallu cael ei defnyddio i adnabod unigolyn byw.  Mae hyn yn cynnwys enwau, manylion danfon, cyfeiriadau IP, neu ddata Adnoddau Dynol fel manylion cyflogres. Mae’r rhan fwyaf o sefydliadau yn defnyddio data personol yn eu gweithrediadau dyddiol. Rydym wedi rhoi sylw i rai o’r newidiadau i’r ffordd mae data personol yn cael eu rhannu o’r EEA i’r DU, fel yr amlinellir ar wefan y Llywodraeth isod. Rydym hefyd wedi edrych ar sgamiau posibl mae angen i chi fod yn ymwybodol ohonynt.

Rwyf wedi bod yn derbyn e-byst am Brexit, mae’n debyg gan y llywodraeth, yn gofyn am fy manylion personol. A yw hyn yn sgam?

Mae sawl sgam e-bost am Brexit sy’n aml yn esgus i fod o’r llywodraeth yn gofyn am fanylion personol.

Nid yw’r llywodraeth yn anfon unrhyw e-byst am Brexit yn y ffordd hon. Os byddwch yn derbyn e-bost yn gofyn i chi glicio dolen neu’n holi am fanylion personol, dilëwch ef neu ei anwybyddu. Mae bron yn sicr o fod yn sgam.

Byddwch yn ofalus wrth gymryd neu dderbyn galwadau, e-byst a negeseuon testun annisgwyl.

Cofiwch na fydd eich banc byth yn gofyn i chi ddatgelu eich PIN llawn na chyfrinair na’n gofyn i chi symud arian i gyfrif arall.

Os ydych yn bryderus, gwiriwch â’ch darparwr gan ddefnyddio rhif rydych yn gwybod sy’n ddilys. Er enghraifft, defnyddiwch y rhif ar gefn eich cerdyn neu o’ch datganiad blynyddol neu ddogfennau polisi.

Os mai adran lywodraethol yw hi, fel CThEM neu’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP), chwiliwch ar-lein am fanylion cyswllt neu edrychwch ar unrhyw gyfatebiaeth swyddogol yr ydych wedi’i dderbyn.

arrow icon
arrow icon

Beth am ddiogelu data personol data ar ôl Brexit?

Nid oes newidiadau ar unwaith i reolau diogelu data’r DU nawr bod y DU wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd (UE) a bod y cyfnod gweithredu wedi dod i ben.

Bydd cyfraith diogelu data’r DU yn parhau i fod yn gyflin â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol yr UE (GDPR).

Mae’r DU yn aros yn ymrwymedig i safonau diogelu data uchel.

A yw cyfarwyddyd GDPR Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn berthnasol o hyd?

Bydd cyfraith diogelu data’r DU yn parhau yn gyflin â Rheoliadau Cyffredinol Diogelu Data’r UE (GDPR). Mae hyn yn golygu na fydd newidiadau arwyddocaol i drefn diogelu data’r DU oherwydd bod llywodraeth y DU yn dod â GDPR yr UE a Chyfarwyddebau Gorfodi Cyfraith yn uniongyrchol i gyfraith ddomestig y DU.

Gallai fod newidiadau hefyd i’r ffordd mae data yn cael eu rhannu o’r UE i’r DU.

Mae busnesau a sefydliadau yn gallu adolygu a allent gael eu heffeithio a’r diweddariadau diweddaraf gan y llywodraeth trwy wirio’r cyfarwyddyd diweddaraf sydd ar gael ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd GwybodaethYn agor mewn ffenestr newydd

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.