Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sgamiau a data personol ar ôl Brexit

Data personol yw unrhyw wybodaeth sy’n gallu cael ei defnyddio i adnabod unigolyn byw.  Mae hyn yn cynnwys enwau, manylion danfon, cyfeiriadau IP, neu ddata Adnoddau Dynol fel manylion cyflogres. Mae’r rhan fwyaf o sefydliadau yn defnyddio data personol yn eu gweithrediadau dyddiol. Rydym wedi rhoi sylw i rai o’r newidiadau i’r ffordd mae data personol yn cael eu rhannu o’r EEA i’r DU, fel yr amlinellir ar wefan y Llywodraeth isod. Rydym hefyd wedi edrych ar sgamiau posibl mae angen i chi fod yn ymwybodol ohonynt.

Rwyf wedi bod yn derbyn e-byst am Brexit, mae’n debyg gan y llywodraeth, yn gofyn am fy manylion personol. A yw hyn yn sgam?

Mae sawl sgam e-bost am Brexit sy’n aml yn esgus i fod o’r llywodraeth yn gofyn am fanylion personol.

Nid yw’r llywodraeth yn anfon unrhyw e-byst am Brexit yn y ffordd hon. Os byddwch yn derbyn e-bost yn gofyn i chi glicio dolen neu’n holi am fanylion personol, dilëwch ef neu ei anwybyddu. Mae bron yn sicr o fod yn sgam.

Byddwch yn ofalus wrth gymryd neu dderbyn galwadau, e-byst a negeseuon testun annisgwyl.

Cofiwch na fydd eich banc byth yn gofyn i chi ddatgelu eich PIN llawn na chyfrinair na’n gofyn i chi symud arian i gyfrif arall.

Os ydych yn bryderus, gwiriwch â’ch darparwr gan ddefnyddio rhif rydych yn gwybod sy’n ddilys. Er enghraifft, defnyddiwch y rhif ar gefn eich cerdyn neu o’ch datganiad blynyddol neu ddogfennau polisi.

arrow icon
arrow icon

Beth am ddiogelu data personol data ar ôl Brexit?

Nid oes newidiadau ar unwaith i reolau diogelu data’r DU nawr bod y DU wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd (UE) a bod y cyfnod gweithredu wedi dod i ben.

Bydd cyfraith diogelu data’r DU yn parhau i fod yn gyflin â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol yr UE (GDPR) er y gallai newidiadau i’r fframwaith presennol ei weld yn gwyro o reoliadau UE o Ionawr 2021.

Mae’r DU yn aros yn ymrwymedig i safonau diogelu data uchel.

A yw cyfarwyddyd GDPR Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn berthnasol o hyd?

Bydd cyfraith diogelu data’r DU yn parhau yn gyflin â Rheoliadau Cyffredinol Diogelu Data’r UE (GDPR). Mae hyn yn golygu na fydd newidiadau arwyddocaol i drefn diogelu data’r DU oherwydd bod llywodraeth y DU yn dod â GDPR yr UE a Chyfarwyddebau Gorfodi Cyfraith yn uniongyrchol i gyfraith ddomestig y DU.

Fodd bynnag, gallai newidiadau i’r fframwaith presennol ei weld yn gwyro o reoliadau UE o Ionawr 2021.

Gallai fod newidiadau hefyd i’r ffordd mae data yn cael eu rhannu o’r UE i’r DU.

Mae busnesau a sefydliadau yn gallu adolygu a allent gael eu heffeithio a’r diweddariadau diweddaraf gan y llywodraeth trwy wirio’r cyfarwyddyd diweddaraf sydd ar gael ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

arrow icon
arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.