Hawlio ar yswiriant i helpu i dalu costau gofal

Peidiwch â thalu am gostau gofal cyn gweld a allwch hawlio ar bolisi yswiriant sy’n bodoli eisoes. Os ydych wedi cymryd yswiriant iechyd o’r blaen, gallai fod yn ddefnyddiol nawr.

Chwiliwch am bolisïau yswiriant

Meddyliwch yn ofalus. A allai fod gennych chi neu rywun rydych yn gofalu amdanynt unrhyw un o’r canlynol:

 • Yswiriant bywyd sydd â gwerth i’w gyfnewid am arian, neu a fydd yn talu allan ar ôl cael diagnosis o salwch terfynol – cyn belled â nad oes angen y talu allan yn ddiweddarach ar eich partner neu ddibynyddion eraill.
 • Yswiriant bywyd â sicrwydd salwch critigol, neu bolisi salwch critigol annibynnol, a allai gwmpasu’r cyflwr neu’r anabledd sydd gennych nawr. Gall hwn fod yn bolisi y gwnaethoch ei gymryd â morgais neu bolisi ar wahân.
 • Polisi yswiriant gofal tymor hir. Er mai ychydig iawn sydd ar gael y dyddiau hyn ac maent yn gostus, roeddent yn boblogaidd – felly efallai bod gennych bolisi neu opsiwn neu fuddion gofal tymor hir o fewn polisi yswiriant bywyd o hyd.
 • Buddion ar gael trwy’ch cyflogwr (os ydych yn gweithio). Gallai hyn gynnwys, er enghraifft, incwm neu bensiwn cynnar ar gyfer afiechyd neu lwmp swm ar gyfer salwch terfynol.
 • Polisi amddiffyn incwm a drefnwyd i chi’ch hun a fydd yn talu incwm os na allwch weithio oherwydd salwch. Fel arfer, mae’r incwm yn stopio pan gyrhaeddwch ymddeoliad.

Sut rwy’n hawlio

Darganfyddwch cyn gymaint ag y gallwch o’r gwaith papur gwreiddiol sy’n berthnasol i’r polisi yswiriant.

Os prynwyd y polisi drwy frocer, cysylltwch â hwy’n gyntaf. Mae’n bosibl y byddant yn gallu’ch helpu neu reoli’r cais ar eich rhan.

Beth os nad oes gennyf yswiriant?

Os nad oes gennych unrhyw bolisïau yswiriant sy’n eich diogelu, a bod angen i chi dalu am rywfaint neu’r cyfan o’ch costau gofal eich hun, mae dewisiadau eraill i chi eu hystyried 

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.