Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Pensiwn y Wladwriaeth ac ysgariad/diddymiad

Bydd sut mae ysgariad yn effeithio ar eich Pensiwn y Wladwriaeth yn dibynnu ar ba Bensiwn y Wladwriaeth a gewch.

Cyrraedd eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth nawr neu ers 6 Ebrill 2016

Cyflwynwyd system Bensiwn y Wladwriaeth newydd o 6 Ebrill 2016 ac felly bydd unrhyw un sy’n cyrraedd ei oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar ôl y dyddiad hwnnw yn cael Pensiwn y Wladwriaeth ‘newydd’.

Ni ellir rhannu'r Pensiwn y Wladwriaeth newydd os daw'ch priodas neu'ch partneriaeth sifil i ben.

Os oes gennych ‘daliad gwarchodedig’, gallai’r llys gwneud gorchymyn bod hwn yn cael ei rannu rhyngoch chi. Mae ‘taliad gwarchodedig’ yn daliad ychwanegol y gallech ei gael ar ben Pensiwn y Wladwriaeth llawn yn nodweddiadol oherwydd bod eich hawl o dan yr hen reolau yn uwch.

arrow icon
arrow icon

Wedi cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth cyn 6 Ebrill 2016

Bydd eich Pensiwn y Wladwriaeth yn seiliedig ar yr hen reolau os gwnaethoch gyrraedd eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth cyn 6 Ebrill 2016.

Byddwch wedi cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth os cawsoch eich geni cyn 6 Ebrill 1953.

Mae dwy ran i hen Bensiwn y Wladwriaeth - Pensiwn sylfaenol y Wladwriaeth a Phensiwn ychwanegol y Wladwriaeth. Maent yn gweithio ychydig yn wahanol, a gallech fod wedi cronni hawl o dan Bensiwn sylfaenol y Wladwriaeth a'r Pensiwn ychwanegol y Wladwriaeth neu Bensiwn sylfaenol y Wladwriaeth yn unig.

Ni ellir rhannu eich Pensiwn sylfaenol y Wladwriaeth  os daw eich priodas neu'ch partneriaeth sifil i ben.

Fodd bynnag, gall cyplau sydd wedi ysgaru defnyddio cyfraniadau Yswiriant Gwladol eu cyn-briod neu gynbartner sifil i gynyddu eu Pensiwn sylfaenol y Wladwriaeth. Ni fydd hyn yn lleihau faint o Bensiwn y Wladwriaeth y mae'r person arall yn ei gael.

Os oes gennych Bensiwn ychwanegol y Wladwriaeth, gallai'r llys gwneud gorchymyn bod hyn yn cael ei rannu rhyngoch chi os daw'ch priodas neu'ch partneriaeth sifil i ben.

Rydych yn colli'r hawliau hyn os ydych yn ailbriodi neu'n ymrwymo i bartneriaeth sifil arall cyn i chi gyrraedd eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

arrow icon
arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.