Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sut i ddod o hyd i’r cerdyn credyd cywir

Pan fyddwch yn gwybod y math o gerdyn credyd rydych ei eisiau, gall gwefannau cymharu eich helpu chi i ddod o hyd i'r cynnig gorau. Ond cyn i chi ddewis cynnig, mae angen i chi ddeall nad yw pob safle cymharu yn dangos pob opsiwn sydd ar gael.

Defnyddio gwefannau cymharu i ddod o hyd i'r cerdyn credyd gorau

Mae ystod eang o wefannau cymharu. Gallant fod yn ddefnyddiol iawn wrth ddarparu rhestr gyflym o'r cardiau credyd sydd ar gael ar hyn o bryd, a'ch helpu i benderfynu pa un sydd orau i chi.

Er ei bod yn dal yn well edrych o gwmpas yn uniongyrchol gyda chyflenwyr pan fyddwch wedi culhau'ch chwiliad, mae gwefannau cymharu yn gwneud eich swydd yn haws ac yn gyflymach. Mae gan wefannau cymhariaeth wahanol gynigion gwahanol hefyd. Felly mae'n well gwirio llond llaw.

Tablau gynigion gorau

Pan gyrhaeddwch wefan gymhariaeth am y tro cyntaf, mae’n debyg y byddwch yn gweld yr hyn a elwir yn ‘tabl cynigion gorau’.

Mae tabl cynigion gorau yn tynnu sylw at y cardiau credyd mwyaf cystadleuol ar y farchnad, fel y'u hasesir gan wefan benodol.

Ond efallai na fydd y tablau cynigion gorau hyn yn adlewyrchu'r holl gynhyrchion sydd ar gael ar y farchnad.

Mae bob amser yn syniad da defnyddio mwy nag un tabl cymharu i helpu i lywio'ch penderfyniadau.

Bydd y wybodaeth mewn tabl cynigion gorau fel arfer yn cynnwys:

 • enw'r cerdyn
 • y gyfradd ganrannol flynyddol (APR)
 • unrhyw gynnig rhagarweiniol 0% ar bryniannau a wneir ar y cerdyn
 • unrhyw gyfnod llog 0% a gynigir ar falansau a drosglwyddir i'r cerdyn
 • y ffi a godir am unrhyw drosglwyddiad balans o gerdyn arall
 • unrhyw ffi flynyddol neu fisol am gael y cerdyn
 • unrhyw wobrau sy'n gysylltiedig â'r cerdyn, fel arian yn ôl neu bwyntiau teyrngarwch
 • unrhyw feini prawf cymhwyso sylfaenol ar gyfer cael eich derbyn ar gyfer y cerdyn - er enghraifft, cyflog blynyddol o fwy na £15,000.

Dylai'r wybodaeth yn y tabl eich helpu i weithio allan pa gerdyn sydd fwyaf addas i'ch anghenion.

Ond efallai na fydd yn cynnwys popeth sydd angen i chi ei wybod. Er enghraifft, efallai na fydd yn egluro pa gyfraddau llog sy'n berthnasol yn dilyn cyfnod rhagarweiniol, na faint a godir ar dynnu arian parod neu drafodion tramor.

Efallai y bydd y wefan yn rhoi syniad o gymhwysedd tebygol ar gyfer y cerdyn. Ond nid yw hyn yn warant o dderbyniad a gallai nodweddion, fel APR a therfyn credyd, fod yn wahanol i chi ar sail eich amgylchiadau a gallai gostio mwy i chi yn y pen draw.

Nid yw pob cynnyrch ‘gorau’ yn ymddangos yn y tablau cynigion gorau

Mae'r rhan fwyaf o'r safleoedd cymharu mwy yn cynnwys darparwr sy’n talu ffi iddynt, yn ogystal â'r rhai nad ydynt.

Fodd bynnag, er y bydd tablau cynigion gorau yn dangos ystod o gardiau i chi ddewis ohonynt, mae'n bwysig gwybod efallai na fyddant bob amser yn cynnwys y gorau sydd ar gael ar y farchnad. Ac efallai na fyddant yn cynnig yr hyn a elwir yn chwiliad ‘marchnad gyfan’.

Mae'r rhan fwyaf o wefannau cymharu yn gwneud eu harian wrth i bobl glicio a gwneud cais am gardiau trwy dablau cynigion gorau'r wefan.

Bob tro mae rhywun yn dilyn y ddolen am gerdyn o'r wefan i ddarparwr y cerdyn ac yn gwneud cais amdano, telir ffi i'r wefan.

Nid yw pob darparwr cardiau yn ymddangos ar wefannau cymharu ac efallai y bydd rhai ar gael i ddeiliaid cyfrifon cyfredol gyda'r un darparwr yn unig.

Mae'r rhan fwyaf o'r safleoedd cymharu mwy yn cynnwys darparwr sy’n talu ffi iddynt, yn ogystal â'r rhai nad ydynt.

Gwiriwch a ydynt wedi'u rhestru mewn trefn, er enghraifft yn ôl pris. Weithiau gall cwmnïau dalu i ymddangos ar ben y rhestr neu'n fwy amlwg.

Mae'n bwysig peidio â mynd am gerdyn yn agos at frig y rhestr yn unig – gwiriwch y manylion i weld a yw'n iawn i chi.

Chwiliad ‘marchnad cyfan’

Mae rhai gwefannau cymharu, ond nid pob un, hefyd yn cynnig yr hyn a elwir yn chwiliad ‘marchnad gyfan’.

Bydd hyn yn caniatáu i chi edrych ar bron pob un o'r cardiau credyd sydd ar gael ar hyn o bryd, gan gynnwys y rhai nad ydynt ar y tablau cynigion gorau.

Bydd rhai gwefannau wedyn yn cynnig cyfle i chi ddewis categori o gardiau i edrych arnynt, fel y rhai sydd â chynigion neu wobrau trosglwyddo balans 0%.

Fel rheol, gallwch ddidoli'r rhain yn ôl meini prawf eraill hefyd, a chardiau graddio – er enghraifft, yn ôl APR neu gyfnod di-log.

Cardiau credyd dethol

I wneud pethau hyd yn oed yn fwy cymhleth, bydd rhai gwefannau cymharu yn gwneud cynigion unigryw â darparwyr cardiau credyd.

Bydd hyn yn golygu mai dim ond ar y wefan honno y bydd cerdyn credyd neu gynnig penodol ar gael, a gallai fod ychydig yn wahanol i'r cerdyn cyfatebol ar wefan darparwr y cerdyn ei hun.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.