Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

A ddylech drosglwyddo balans eich cerdyn credyd?

Gall trosglwyddiadau balans eich helpu i ostwng cost benthyca eich cerdyn credyd a chydgrynhoi dyledion lluosog.

Beth yw trosglwyddiad balans?

arrow icon

Mae trosglwyddo'ch balans yn golygu symud dyled gyfan neu ran ohoni o un cerdyn credyd i'r llall.

Mae pobl yn aml yn eu defnyddio i fanteisio ar gyfraddau llog is - weithiau 0%.

Mae newid i gerdyn â chyfradd llog is yn caniatáu i chi:

 • talu llai o log ar yr hyn sy'n ddyledus gennych ar hyn o bryd (ond fel rheol byddwch yn talu ffi)
 • trefnu’ch cyllid trwy gyfuno taliadau misol lluosog yn un.

Beth yw trosglwyddiad arian?

Mae trosglwyddiad arian fel trosglwyddiad balans, ond yn lle bod yr arian yn mynd o un cerdyn credyd i'r llall, mae'r arian o'r cerdyn credyd yn mynd i'r cyfrif cyfredol o'ch dewis.

Mae hyn yn caniatáu i chi dalu gorddrafft, neu dalu bil hanfodol neu annisgwyl gan ddefnyddio cerdyn credyd, a allai godi cyfradd llog is arnoch chi.

arrow icon

Sut i drosglwyddo balans

Pan fyddwch yn gwneud cais am gerdyn credyd llog isel neu sero newydd, rydych yn cael cyfle i drosglwyddo unrhyw falansau eraill ar gardiau eraill ar y pwynt hwnnw. Neu gallwch gysylltu â'ch darparwr cerdyn credyd i drefnu trosglwyddiad.

Byddwch angen:

 • manylion y cerdyn rydych chi am ei drosglwyddo
 • rhif y cerdyn a'r darparwr
 • y balans rydych am ei drosglwyddo.

Efallai y gallwch wneud hyn ar-lein.

arrow icon

Faint mae'n ei gostio

Mae cwmnïau cardiau credyd fel arfer yn codi ffi am falans a throsglwyddiadau arian. Mae hyn yn aml oddeutu 2-4% o'r swm rydych yn ei drosglwyddo, a fydd yn cael ei ychwanegu at eich balans sy'n weddill.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'r ffi ac yn ystyried hyn wrth gyfrifo arbedion posibl, yn enwedig os yw'r cyfnod hyrwyddo 0% yn eithaf byr.

Pethau i wylio rhagddynt

arrow icon
 • Cyfraddau llog - mae'r mwyafrif o drosglwyddiadau balans yn cynnig cyfradd llog well (0% yn aml) am gyfnod rhagarweiniol. Pan ddaw'r cyfnod hwnnw i ben, bydd y gyfradd llog yn codi. Felly mae'n bwysig eich bod yn gwybod pan fydd yn gorffen. Gwiriwch pa mor dda y mae'r gyfradd derfynol yn cymharu â chardiau eraill, a gweld a allwch gael cynnig gwell yn rhywle arall.
 • Gwiriwch y terfynau trosglwyddo - gwiriwch â'ch darparwr credyd pa derfynau a allai fodoli. 
 • Byddwch yn ymwybodol, os ydych yn gwario yn defnyddio'ch cerdyn credyd trosglwyddo balans, bod cost y pryniannau rydych yn eu gwneud wedi'u cynnwys yn y cynnig 0%. 
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.