Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Soffa i Ffitrwydd Ariannol

Mae ein cynllun newydd sbon O’r Soffa i Ffitrwydd Ariannol yn rhaglen gam wrth gam am ddim, sydd wedi'i gynllunio i'ch helpu i deimlo'n well am reoli'ch arian. Wedi’i ysbrydoli gan yr ap hyfforddi cam wrth gam poblogaidd, ‘Couch to 5K’, bydd yn eich helpu i ail-adeiladu eich ffitrwydd ariannol yn sgìl effeithiau’r pandemig Covid-19. Mae’r rhaglen yn eich tywys drwy dair gweithgaredd syml yr wythnos dros bedair wythnos, er mwyn helpu chi i feistroli hanfodion arain, wedi’i ddilyn gan estyniad pump wythnos wedi’u canolbwyntio ar gerrig milltir bywyd ariannol.

I ddechrau byddwn yn eich tywys trwy hanfodion arian fel: 

 • cyllidebu 
 • aros ar ben biliau 
 • torri costau 
 • cronni cynilion.

Ar ôl i chi gael y rheini sydd o dan eich gwregys, byddwn yn symud ymlaen at gerrig milltir arian y gallwch eu teilwra i'ch bywyd. Gallai'r rhain fod yn prynu'ch cartref cyntaf, yn dechrau teulu neu'n cynllunio ar gyfer ymddeoliad. 

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.