Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sut i newid i fesurydd dŵr

Mae mesurydd dŵr yn golygu y byddwch yn talu am y dŵr rydych yn ei ddefnyddio yn unig a gallwch arbed arian sylweddol.

Sut i newid i fesurydd dŵr

Yn gyffredinol, os oes llai o bobl yn byw yn eich cartref na sydd o ystafelloedd gwely - dylech arbed arian gyda mesurydd dŵr.

Ystyried a yw'n werth cael mesurydd dŵr

Os nad oes gennych fesurydd dŵr, byddwch yn talu pris penodedig am eich dŵr.

Nid oes gwahaniaeth faint o ddŵr fyddwch yn ei ddefnyddio, fydd eich bil ddim yn newid. Yn hytrach, mae’r bil yn seiliedig ar “werth ardrethol” eich cartref.

Mae rhai pobl yn talu llai gyda mesurydd, eraill ddim – mae’r cyfan yn dibynnu ar eich sefyllfa eich hun.

Gwirio a allai mesurydd fod yn rhatach

Chwiliwch am eich bil, yna cysylltwch â’ch cyflenwr neu defnyddiwch y Gyfrifiannell Mesurydd Dŵr ar wefan Cyngor Defnyddwyr Dŵr

Byddwch yn cael amcangyfrif o faint fyddai eich biliau pe byddech wedi gosod mesurydd.

arrow icon

Gosod mesurydd am ddim

Os ydych yn byw yng Nghymru neu Loegr, gallwch gael gosod mesurydd am ddim.

Cysylltwch â’ch cwmni dŵr i weld os byddech yn arbed, ac yna llenwi ffurflen gais dros y ffôn, trwy’r post neu ar-lein.

Bydd y cwmni dŵr yn ymweld â'ch cartref i weld a yw’n bosibl i osod mesurydd.

Os ydyw, dylent ei osod o fewn tri mis. Er efallai bydd hyn yn hwy yn ystod cyfnodau clo coronafeirws. 

arrow icon

Yng Ngogledd Iwerddon, byddwch angen cysylltu â Northern Ireland Water

Yn yr Alban, os nad ydych ar fesurydd dŵr - mae eich biliau dŵr yn cael ei dalu i’ch cyngor lleol. Bydd hyn fel arfer ochr yn ochr â’ch Treth Gyngor.

Os penderfynwch newid i fesurydd dŵr, bydd rhaid i chi dalu’r gost o osod un eich hunain. Darganfyddwch fwy ar wefan Scottish Water

arrow icon

Pan gewch eich mesurydd

Nawr bod gennych eich mesurydd, gallwch ei ddefnyddio i weld a allwch leihau eich defnydd â rhai triciau syml. 

arrow icon
arrow icon

Gallwch newid eich meddwl

Os ydych wedi newid i fesurydd a chanfod fod eich biliau’n fwy - gallwch newid yn ôl i filio heb fesurydd.

Dim ond i chi ofyn i’ch cwmni o fewn y flwyddyn gyntaf. Ni chânt wared ar y mesurydd, ond byddant yn newid eich biliau yn ôl. 

Beth os gwrthodir mesurydd i chi?

Os gwrthodir darparu mesurydd dŵr i chi gallwch ofyn am daliadau wedi eu hasesu. Gall mesurydd dŵr gael ei wrthod os yw’ch cwmni dŵr yn meddwl ei fod yn rhy anodd neu’n rhy ddrud.

Mae’r ffioedd hyn sydd wedi’u hasesu yn seiliedig ar gyfartaledd biliau a delir gan bobl gyda mesuryddion. Felly gwiriwch a fyddai’n rhatach. 

arrow icon

Gall rhentwyr newid hefyd

Nid yw’r ffaith eich bod yn rhentu yn golygu na ddylech ofyn am gael newid, oherwydd os yw’ch enw ar y biliau dŵr, gallwch ofyn am fesurydd dŵr.

Yn swyddogol, nid oes rhaid i chi ofyn am ganiatâd gan eich landlord os oes gennych gontract byr - ond mae’n debygol ei fod yn syniad da i ofyn beth bynnag.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.